Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Energidrift A/S

Hvidvaskloven kommer også til at ramme andelsboligforeninger

Som følge af hvidvaskloven skal alle bestyrelser i landets andelsboligforeninger udfylde et skema med oplysninger om andelsboligforening bankforhold, som skal sendes til foreningens bank. Årsagen er hvidvaskloven, som også gælder andelsboligforeninger.

Om hvidvaskloven

Hvidvaskloven er etableret for at forebygge hvidvask af udbytte, samt penge og finansiering af terrorisme Hvidvaskloven er baseret på et EU-direktiv og dette pålægger banker og administratorer til at indsamle identifikation på blandt andet bestyrelsesmedlemmer i andelsboligforeninger.

Derfor får bestyrelser i landets andelsboligforeninger i disse dage tilsendt skemaer fra deres banker, som skal udfyldes og returneres.

Det er lovpligtigt for både banker, administratorer og nets at indhente identifikation fra deres kunder.

Identifikationsskemaer

Oplysningerne skal både indeholde en kopi af et stykke billede-id (pas eller kørekort) og en kopi af Sundhedskortet.

Bestyrelsen skal udfyldes et skema omkring foreningens bankforhold, og skemaet skal underskrives af den tegningsberettigede bestyrelse.
Typisk er det formanden, samt 1-2 bestyrelsesmedlemmer, der er tegningsberettigede.

Ydermere er det et krav, at foreningerne er registrerede med selvstændige PBS-nr. hos Nets, når regninger betales med PBS. Dette kan banken oprette, hvis foreningen ikke allerede har et.

Husk at indsende oplysningerne

Får foreningens bank ikke identifikationsoplysningerne kan følgerne i værste fald være, at banken må lukke foreningens bankkonto og ligeledes kan administrator være nødsaget til at stoppe samarbejdet med foreningen.

Derfor opfordrer vi hos Andelsportal alle bestyrelser til at samle oplysningerne og udfylde skemaerne, for herefter at sende dem til bank og administrator. Er man i bestyrelsen i tvivl om proceduren eller har man ikke modtaget et skema, så bør foreningen tage fat på administrator eller bank for at få afklaring.

Skifter foreningen bestyrelsesmedlemmer efter at oplysningerne er indsendt, så bør man ligeledes indsende oplysninger og identifikation på nye medlemmer, til både banken og administrator.