Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Rohde & Hansen Ejendomsservice ApS

Hvad skal du være opmærksom på, når du køber andelsbolig?

Overvejer du at investere i en andelsbolig? Der er både fordele og ulemper ved at blive del af en andelsboligforening og man bør derfor undersøge markedet grundigt. Læs her, hvilke faktorer du bør overveje inden du sætter din underskrift på en købsaftale og lægger penge i en andelsbolig.

Andelsboligforeningens økonomi

Èn af de vigtigste poster, som du bør undersøge er foreningens økonomi. Det er en god idé at starte med regnskab og budget, hvor man især skal være opmærksom på foreningens lån og finansiering. Se på foreningens lån: Hvor stort er lånet og hvilken type lån har foreningen? Har foreningen optaget variable lån, så rentestigninger kan sende din boligafgift i vejret? Er der afdragsfrihed på lånene, så foreningen ikke betaler af på sin gæld?

Vær også opmærksom på, om der er varslet huslejestigninger eller om der er sat penge af til fremtidig vedligeholdelse.

Af foreningens vedtægter vil det fremgå om de enkelte andelshavere hæfter personligt, hvis foreningen kommer i økonomiske problemer. I værste fald kan du risikere at hele din formue kan blive en del af foreningens gæld.

Erhvervslejemål

Når du gennemgår foreningens dokumenter bør du også undersøge om der er erhvervslejemål. I så fald bør du se nærmere på, hvor mange af foreningens indtægter, der kommer fra disse lejemål? Er det en sikker aftale?

Hvis foreningen indhenter lejeindtægter fra erhvervslejemål bør man være opmærksom på, hvor sikre lejeaftalerne er. Er det et lejemål, som er attraktivt eller er det et lejemål, som det kan blive svært at forlænge?

Manglende lejeindtægter kan i værste fald påvirke driften og i sidste ende have indvirkning på boligafgiften.

Andelskronen

Andelskronen er et tal, som bestemmer, hvor meget det maksimalt må koste at erhverve et andelsbevis i en andelsboligforening. Som sælger af en andelsbolig kan man derfor ikke frit bestemme, hvilken pris boligen skal sælges til. Du bør derfor tjekke, hvordan andelskronen er fastsat inden du vælger at købe. Er andelskronen eksempelvis sat til den maksimale værdi, kan du risikere at den falder, hvis der skal foretages forbedringer i foreningen eller hvis andelsforeningens ejendomsvurdering er sat for høj. Andelskronen beregnes ud fra værdien af foreningens ejendom og ifølge andelsboligloven kan man anvende 3 forskellige principper til af fastsætte denne værdi: Anskaffelsesprisen, den offentlige ejendomsvurdering og en valuarvurdering. Du kan læse mere om de forskellige vurderingsmetoder af andelsboliger i artiklen Vurder vurderingen.

Finansiering af andelsbolig

En andelsbolig skal betales kontant og mange vælger derfor at finansiere deres andel med et lån i banken.

Markedet for andelsboliglån kan være svært at finde rundt. De forskellige tilbyder meget forskellige produkter. Hvilken bank der passer bedst til dig som køber, afhænger af din økonomiske situation og hvilken andelsforening du er ved at købe i. Det er altid en god idé at spørge flere forskellige banker inden du skal købe en andelsbolig

Fortæller ejendomsmægler Christian Brandt-Müller, der siden 2005 har beskæftiget sig udelukkende med salg af andelsboliger og til daglig er hovedansvarlig for andelsXperterne.dk.

Mange førstegangskøbere vælger at få en forhåndsgodkendelse til et lån fra deres bank, når de skal købe en andelsbolig. Når banken laver forhåndsgodkendelsen ser de på din personlige økonomi og vurderer hvor mange penge, du har til rådighed til at købe bolig for og ikke mindst, hvor mange udgifter du vil få, hvis du vælger at investerer i andelsboligen.

Andelsboligforeningens vedtægter

At bo i andelsboligforening kan ofte betyde at man er fælles med de andre beboere om en lang række beslutninger. Du skal være opmærksom på, at du skal indordne dig under de beslutninger, som bliver vedtaget på andelsboligforeningens generalforsamling. Som andelshaver har du selvfølgelig også selv indflydelse på de beslutninger som foreningen træffer. Det er derfor også foreningens vedtægter, der bestemmer, om du må have husdyr, bestemmer om du må udleje, hvis du flytter til udlandet og afgør, hvordan du må videresælge din andel. Altaner eller terrasser skal ligeledes godkendes af foreningen og man skal desuden også have tilladelse fra kommunen.

Du kan danne dig en fornemmelse af stemningen i foreningen ved at gennemlæse referater fra tidligere generalforsamlinger. Derudover har nogle foreninger også en Facebook-side, hvor man også kan få et indtryk af stemningen blandt beboerne.

Søg rådgivning

At købe en andelsbolig kan være en stor beslutning og der er mange juridiske og økonomiske forhold at tage stilling til. Det kan derfor være en god idé at tage kontakt til eksempelvis din bankrådgiver eller en advokat for at få rådgivning inden du skriver under på en købs- eller låneaftale.

Brug altid en rådgiver. Selvom din bank har kigget papirerne igennem, er det altid godt at finde en rådgiver, der er specialist i andelsboliger, så man er sikker på at alt er tjekket igennem

fortæller Christian Brandt-Müller.

Hvordan foregår købet?

Når du har besluttet, at du vil købe andelslejligheden skal købesummen indbetales til bestyrelsen i foreningen, som vil stå for at overføre pengene til sælger. Herefter skal du have et andelsbevis, som fungerer som en form for kvittering for, at andelskapitalen er indbetalt til foreningen.

Læs også om forældrekøb i artikelen:“Fordele og ulemper ved forældrekøb”