Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Tømrermester RFA

Huslejestridigheder i opkøbte konkurs-foreninger

Endnu en huslejestridighed mellem tidligere andelshavere og nye ejendomsejere er endt i huslejenævnet. De nye ejere af den tidligere andelsboligforening Hostrups Have har krævet knap 40.000 kroner – en opkrævning som lejerne nu har anket til huslejenævnet.

Hostrups Haves ejendom på 60.000 kvadratmeter blev i juni måned købt af det svenske boligselskab Heimstaden for knap 1,7 milliarder kroner, med overtagelse den 1. September i år. De tidligere andelshavere ville få en ny titel som lejere, på de vilkår som Heimstaden skulle fastsætte – og vilkårene er nu klar. De næsten 770 lejere skal betale en opkrævning på knap 40.000 kroner, hvilket dækker over tre måneders forudbetalt husleje og depositum. En regning, som tærer på flere af beboerne og som nu er indbragt for Frederiksbergs Kommunes huslejenævn.

Opkrævningen på 30 millioner sker helt efter bogen

Heimstadens opkrævning, der i alt løber op på over 30 millioner kroner, sker helt efter bogen. Beløbet og opkrævningen stemmer nemlig overens med den danske lejelovgivning. Dog falder opkrævningen på et ømt sted, da beboerne også mistede deres indskud for andelsbeviset og de penge, der var brugt til forbedringer i den tidligere andelsboligforening. Beboerne skal betale den 1. september, men opkrævningen er sat i bero, indtil huslejenævnet har truffet afgørelse.

Fire tidligere andelshaver får nedsat huslejen

Huslejestridigheden i Hostrups Have står ikke alene, og tidligere i år traf Københavns Huslejenævn en afgørelse i en lignende sag. Da AB Klostergården gik konkurs i 2015, gik en del af lejerne sammen i en interesseforening og forhandlede gennem nogle måneder med den nye ejer, om fastsættelsen af husleje og andre betingelser. Fire andre var ikke tilfredse med opkrævningen og valgte at indbringe udlejerens huslejekrav for Københavns Huslejenævn. De fire betalte stadig det, som udlejerne forlangte, men nægtede at skrive under på lejekontrakten.

Ifølge foreningen AB i krise, endte sagen godt for de fire andelshavere, som fik medhold i huslejenævnet. Dette betød et fald i huslejen fra cirka 775 kroner per kvm årligt til 460 kroner til de fire, som klagede over huslejekravene.

AB i krise: 3 gode råd til huslejekonflikter

I forlængelse af huslejekonflikten i Hostrup Have, og erfaring fra tidligere sager, som AB Klostergården giver AB i krise på deres Facebook-side tre gode råd til andelshavere, der befinder sig i lignende situationer:

Råd 1: Lad være med at underskrive lejekontrakter. Udlejeren kan ikke smide andelshavere ud. Når der ikke er en lejekontrakt, gælder lejelovens regler.

Råd 2: Betal den krævede husleje. Meddel udlejer, at det sker under protest.

Råd 3: Når udlejeren fremsætter sit krav om forudbetaling og depositum, skal man straks svare, at det er der ikke hjemmel til. Og så skal man med det samme indbringe sagen for huslejenævnet med anmodning om, at nævnet bestemmer, at klagen har opsættende virkning. I så fald kan udlejer ikke sætte lejeren på gaden med fogedens hjælp, da der er en tvist om det grundlag udlejer henviser til.

Kilde: AB i Krise

Skriv en kommentar til artiklen

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

2 kommentarer

Indbringelse af sag for Huslejenævnet har IKKE opsættende virkning.
At Fogedretten sikkert vil afvise udlejers krav som omtvistet, hvis sagen når dertil, er en anden sag

AvatarBeboer i Hostrups Have

Artiklen er ikke korrekt, eftersom udlejer har frafaldet sit krav om forudbetaling af husleje + depositum. Til gengæld forhøjer de jævnligt huslejen, opskurer varmeregnskabet så flere står med urimelige varmeregninger, og kører fraflytningsomkostninger på helt op til over 100.000 kr.

Viser 0 af 2 kommentarer