Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Østjysk Tagbyg ApS

Husk tilskuddet, når din forening skal energirenovere

Mange ved det måske ikke, men der findes et tilskud til boligforeninger, der energirenoverer deres ejendom. Tilskuddet ydes af en række energi- og elselskaber i landet, og de fleste giver tilskud til klassiske energirenoveringsopgaver. Få et overblik.

Flere og flere boligforeninger, herunder andelsboligforeninger, begynder at energirenovere foreningens ejendomme i ønsket om at sænke el- og varmeregningen og skabe en mere energibevidst forening. Og opgaverne er mange, da en del foreninger står over for at skulle renovere ejendommene.
Søg inden I går i gang.
I den forbindelse bør man som andelsboligforening være opmærksom på, at der findes et tilskud, når man går i gang med at energirenovere foreningen. Mange foreninger er måske ikke opmærksomme på det, men når man skal i gang med at energirenovere, kan man inden projektets start tage kontakt til et energiselskab og søge om tilskud til sin energirenovering.

Tilskuddet gives typisk til opgaver som lavenergivinduer, isoleringsopgaver og solceller – renoveringer, der sænker energiudslippet. Ønsker man at søge tilskuddet, skal man som forening huske, at tilskuddet skal søges, inden man indgår en aftale med håndværkerfirmaet, og man må heller ikke købe materialer, inden at tilskuddet er søgt og godkendt.
Mange ved det ikke.
Vores erfaringer er, at ikke ret mange andelsboligforeninger kender til det her tilskud, men der er faktisk nogle penge at hente, når man som forening skal energirenovere sin ejendom. Ud fra vores kontakt til landets andelsboligforeninger ved vi, at der i disse år er en del foreninger, der skal i gang med at energirenovere, og her er det oplagt at benytte dette tilskud fra energiselskaberne, siger kommunikationschef for Andelsportal.dk Michael Müller.

Det er ikke alle energiselskaber, der giver tilskud til boligforeninger, men du kan se listen over de selskaber, der yder tilskud, nedenfor. Tilskuddet skyldes, at energiselskaberne skal købe en vis procentdel af den energibesparelse, der opnås i den danske bolig- og byggemasse.

Energiselskaberne giver typisk mellem 25 og 35 øre pr. besparet kilowatt-time.

Energiselskaber, der giver tilskud til energirenoveringer:
Fjernvarme Fyn
EnergiMidt
Grindsted El- og Varmeværk
HMN Naturgas
Kalundborg Varmeforsyning
MES NET
NOE Net
Nyfors Net
Odder Varmeværk
Q8 – Kuwait Petroleum (Danmark)
Ravdex
SEAS NVE NET
Sydfalster Varmeværk
Thy-Mors Energi
Tre-For El Net
Vestforsyning Net
Østkraft Net
OPDATERING: Den 1. april 2013 blev reglerne for tilskud ændret, da et nyt standardværdikatalog trådte i kraft. Det nye værdikatalog betyder, at tilskuddets størrelse nu er mindre end hidtil på bestemte energirenoveringer. 
Skal din andelsboligforening have udført en bygge- eller renoveringsopgave, kan I gratis indsende opgaven på Andelsportal.dk, hvorefter I modtager tre uforpligtende tilbud fra Andelsportal.dk’s landsdækkende netværk af leverandører.