Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Energidrift A/S

Hidsige vurderinger øger risiko for prisfald

Mange andelshavere risikerer at sælge for billigt, hvis de lader andelsværdierne følge den offentlige vurdering. Det får mange til at vælge valuarvurderinger, men en tendens til »hidsige« valuarvurderinger kan øge risikoen for markante fald i andelsværdier. Det skriver BG Bank i et analysenotat.

»I enkelte tilfælde er brugen af valuarvurderinger blevet for aggressiv. Valuaren skal vurdere, hvad en potentiel udlejer vil være villig til at betale for ejendommen. Med en meget optimistisk prisfastsættelse er der lagt op til meget store fald i andelsværdierne i tilfælde af en rentestigning,« skriver cheføkonom Anne Buchardt fra BG Bank i analysen.

Sammenhængen mellem lave afkastkrav og høj prissætning tilskrives princippet om alternative placeringer.

Lejeindtægten fra ejendommen ligger fast, og hermed kan udlejer populært sagt kun fordoble sit afkast ved at investere i den pågældende ejendom, hvis han betaler halvt så meget for den. Derfor får et lavt afkastkrav konsekvensen for prisen, hvis renten stiger.

Kilde: BG Bank