Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Østjysk Tagbyg ApS

Her er det klogt at isolere

Mange ældre andelsboligforeninger trænger til at blive efterisoleret, da der i de gamle bygninger er opstået kuldebroer, hvilket betyder, at kulden siver ind i lejlighederne og medvirker til en høj varmeregning. Og der er mange måder at efterisolere en boligforening på, så varmen bliver indendørs.

Hulmursisolering: Nemt og enkelt indgreb i ejendommen. Hulmuren fyldes med isolering ved at fjerne en mursten, hvorefter kuldebroer og utætheder fjernes. Herefter bliver væggene i ejendommen lune, der er mindre træk, temperaturen holdes på et stabilt niveau og man mindsker risikoen for skimmelsvamp. Hulmursisolering sænker varmeregningen med ca. 15-25 procent. En del af de ældre ejendomme har dog ikke en hulmur, hvorfor man i stedet kan vælge en facadeisolering.

Isolering af endegavl:

For at undgå de kolde murer, hvor varmen siver ud, er det klogt at isolere endegavlene. Derved vil man undgå kuldenedfald i ejendommens lejligheder.

Isolering af taget:

Man kan isolere taget på flere måder, blandt andet ved at isolere loftsgulvet eller putte isolering op under taget, hvor man isolerer loftsrummene.

Facadeisolering:

Udvendig isolering af facaden er en af de mest effektive måder at holde kulden udendørs og dermed sænke varmeregningen. Facadeisolering kan sænke varmeregningen med 30-35 procent.

Rørisolering:

Varmtvands- og centralvarmerør kan med fordel efterisoleres. Når varmetabet begrænses ved isolering, nedsættes også temperaturen på den nye røroverflade væsentligt, og dermed nedsættes også varmeafgivelsen til de rum, hvor rørene passerer.

Andre isoleringsmuligheder:

Derudover kan man isolere ejendommens etageadskillelser, porte, lofterne, så beboerne undgår kolde gulve, lofterne i kældre, cykelkældre og depotrum, så kulden ikke kan stige op gennem ejendommen.

Der findes en del forskellige isoleringsmateriale, heriblandt træfiberisolering, stenuld/Rockwool, isoleringsgranulat og papirisolering. Disse isoleringsformer er de mest anvendte, og alle opnår en god og effektiv isolering.

Mange andelsboligforeninger er bygget i begyndelsen af 1900-tallet, hvorfor de med fordel kan trænge til en isolering, der kan sænke foreningens varmeregning markant.

Læs mere om, hvordan man energirenoverer en boligforening.

Skal din andelsboligforening i gang med en isoleringsopgave, kan I gratis indsende jeres opgave via Andelsportal.dk, hvorefter I modtager tre uforpligtende tilbud, som I frit kan vælge imellem.