Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Tømrermester RFA

Gør din andelsboligforening CO2-neutral

En ny hjemmeside har til formål at oplyse om og inspirere til, hvordan man som boligforening kan gribe udfordringen an om at blive CO2-neutral - eller blot at skære ned i energiforbruget.

Siden www.bo-uden-co2.dk er et nyt tiltag for at fremme interessen for at skære ned for energiforbruget i boligforeninger. Siden tager udgangspunkt i AB Søpassagen, som nu er Danmarks første CO2-neutrale andelsboligforening.

Hvis man som boligforening selv ønsker at gøre en indsats, så er der masser af inspiration at hente til at starte arbejdet mod fremtidige energibesparelser. Blandt andet ligger den slagplan, som AB Søpassagen har brugt til frit skue, og her kan man se de seks faser, som de er gået igennem i processen.

De seks faserVælg en styregruppeIndsaml viden om jeres nuværende forbrugSkab en langsigtet vision med klare målsætningerFormulér en kortsigtet handlingsplanFå forankret miljøprojektet i bestyrelsen og i foreningenHav det sjovt undervejs og fejr de mål, I når

CO2-neutrale andelsboligforeninger er fremtidenAdministrerende direktør for Andelsportal.dk, Martin Borgstrøm, bifalder initiativet fra AB Søpassagens side.

Foreningen viser med dette projekt fremsynethed. Det er den helt rigtige vej at gå, siger han og påpeger, at andelshaver er vant til at tage ansvar for hinanden, og det derfor også er en naturlig udvikling at inddrage beboerne i arbejdet med at blive CO2-neutral.

Vedvarende energi er vejen fremVedvarende energi er et marked, der allerede nu er i stor vækst i Danmark. Det kan i høj grad mærkes på landets førende portal for energivenlige boligforbedringer, Energihjem.dk.

– Vi har en stor øgning i trafikken, hvilket skyldes ikke blot, at det er gavnligt for miljøet, men også fordi der er mange penge at spare i forbindelse med vedvarende energiformer. Den tekniske udvikling på dette område går meget stærkt i disse år, hvorfor der nu er meget kort tilbagebetalingstid på de renoveringer eller forbedringer man foretager, siger Martin Borgstrøm.