Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Rohde & Hansen Ejendomsservice ApS

GlobalConnect

GC•BO – et neutralt, frit bredbåndskoncept til boligforeninger

Almindeligvis køber boligforeningerne tjenester fra flere forskellige tjenesteudbydere. Det kan være telefoni, internet og TV. Tjenesteudbyderne lægger hver deres linie ind til foreningerne, og hver gang foreningen skifter udbyder skal en ny linie lægges ind, hvilket foreningen også betaler omkostningerne for – direkte eller indirekte.

Dette gør det kompliceret, upraktisk og omkostningsfuldt at skifte tjenesteudbydere, og foreningerne er derfor ofte nødt til at blive hos den samme tjenesteudbyder, selvom der er et ønske om at skifte.

Men sådan behøver det ikke at være.

Under GC•BO-konceptet bliver foreningen én gang for alle koblet på GC•BO ved at få lagt en fiberoptisk forbindelse eller transmissionskapacitet ind til foreningen. Denne forbindelse forlænger foreningens lokalnet til GlobalConnects telehus, hvor stort set alle nuværende tjenesteudbydere er repræsenteret. Så længe – og så snart – foreningen er forbundet til GC•BO, skal foreningen ikke have gravet nye linier ind, da den allerede er forbundet til en vilkårlig serviceleverandør på GC•BO. Denne uafhængighed af en bestemt serviceleverandør giver altså foreningen frihed til at vælge og derfor bliver det både hurtigere og billigere at skifte serviceleverandør.

Alle foreninger, som geografisk ligger indenfor GC•BO’s dækningsområde, kan komme på GC•BO. GCBO dækker overalt langs GlobalConnects 3000 kilometer netværk i Danmark, såvel som i en rimelig afstand deraf.

Hvad får foreningen ud af at være på GCBO?

Udover den øgede valgfrihed og uafhængighed overfor tjenesteudbyderne vil foreningen i fremtiden hurtigt kunne opgradere båndbredden, således at kapaciteten svarer til foreningens behov. Forbindelsen leveres altså som en kapacitet, medmindre foreningen ønsker at få den leveret som såkaldt ”sort fiber”, hvormed foreningen får praktisk talt ubegrænset båndbredde.

Endeligt har foreningen mulighed for at sammenkoble sig med andre foreninger på GC•BO (peering). Sammenkobling af de private netværk har mange fordele. Først og fremmest kan de pågældende foreninger kommunikere internt. Derudover giver det mulighed for at forhandle bedre aftaler med tjenesteudbyderne, da antallet af brugere er større og dermed bliver foreningerne mere attraktive for tjenesteudbyderne. For de avancerede netværksejere er der nu også mulighed for at udnytte helt nye teknologier til at levere egne tjenester, som for eksempel telefoni over eget net (VoIP).

GC•BO bliver forhandlet af autoriserede GC•BO partnere tilknyttet GlobalConnect A/S. Ring til GlobalConnect på telefon 7730 3000 for at høre mere eller klik dig ind på www.globalconnect.dk.