Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Rohde & Hansen Ejendomsservice ApS

Giv jeres ejendom et sundhedscheck

O. Abildhauge A/S er et rådgivende ingeniør- og arkitektfirma, som med mange års erfaring og stor ekspertise tilbyder andelsboligforeninger bistand og rådgivning inden for enhver byggeteknisk opgave.

O. Abildhauge gennemgår bygningen og udarbejder tilstandsrapporter og vedligeholdelsesplaner på den enkelte andelsboligforenings ejendom for at give bestyrelse og andelshavere et overblik over ejendommens stand og nødvendige vedligeholdelse i årene fremover. O. Abildhauge foretager en byggeteknisk gennemgang af jeres ejendom, som bliver efterfulgt af en udførlig rapport, der beskriver hvilke arbejder, der er nødvendige at udføre her og nu, således at ejendommens konstruktioner ikke forringes. Samtidig giver rapporten svar på hvilke arbejder, der bør eller kan udføres indenfor en årrække med angivelse af anbefalet tidspunkt samt karakterangivelse af bygningens vedligeholdelsesmæssige stand. Rapporten indeholder desuden overslagspriser for de anbefalede vedligeholdelsesarbejder samt en samlet økonomioversigt.

O. Abildhauge foretager i øvrigt også vurderinger af individuelle forbedringer i andelslejligheder i forbindelse med salg. Vurderingen indeholder en fastsættelse af værdien af forbedringer og fast inventar samt tillæg eller fradrag for vedligehold. Vurderingen udføres naturligvis i overensstemmelse med andelsboliglovens § 5.

I er velkomne til at gå ind på www.abildhauge.dk og se eksempler på arbejder udført af firmaet eller kontakte O. Abildhauge direkte for nærmere information på tlf. 33 31 33 31