Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Rohde & Hansen Ejendomsservice ApS

Gennemsigtighed efterlyses i nye regler for andelsboliger

De nye regler for andelsboligforeninger, som træder i kraft fra begyndelsen af 2014 blev vedtaget for at skabe større gennemsigtighed på andelsboligmarkedet, men kritiseres for at have den stikmodsatte effekt. I et nyt høringssvar udarbejdet af Realkreditforeningen, Finansrådet og Realkreditrådet vedrørende den nye oplysningspligt ved salg af andelsboligforeninger påpeges det, at nøgletalsskemaet, som er en af grundstenene i de nye regler, er mangelfuldt og uegnet til formålet.

Fra den 1. januar 2014 træder nye regler for andelsboliger i kraft. De nye regler betyder blandt andet at sælger af en andelsbolig er forpligtet af en såkaldt oplysningspligt. Oplysningspligten indeholder krav om, at specifikke nøgleoplysninger skal udleveres til køber inden aftale om overtagelse af andelsbolig indgås.

Ugennemsigtigt system

Forslaget til oplysningsskemaet er udarbejdet af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter og er tiltænkt som et redskab, der skal skabe større gennemsigtighed på andelsboligmarkedet, men får nu stor kritik for at have den stikmodsatte virkning. I et samlet høringssvar udarbejdet af Realkreditrådet, Finansrådet og Realkreditforeningen udtrykkes en generel bekymring for at nøgletalsskemaet mangler kan give et forkert billede af en andelsboligforenings økonomi.

Det er synd, når ministeriets intention var at skabe større gennemsigtighed at man så foreslår et system, der har den stikmodsatte effekt fortæller Jan Knøsgaard, vicedirektør hos Realkreditrådet.

Manglende oplysninger

Forslaget til nøgletalsskemaerne bebrejdes for at mangle relevante informationer vedrørende andelsboligforeningernes økonomi og i stedet kun fokusere på friværdien i ejendommen. Eksempelvis redegør nøgletalsskemaet kun i et begrænset omfang for foreningers drifts-, opsparings- og finansieringsstrategi. Derudover savner man også oplysninger om foreningernes egenkapital, som foreningens opsparing.

De manglende oplysninger kan få alvorlige konsekvenser for det samlede billede af en andelsboligforenings økonomiske tilstand. En forening med en sund økonomi kan fremstå som en forening med en usund økonomi og omvendt. Tilføjer Jan Knøsgaard.

Organisationerne bag høringssvaret håber at nøgletalsskemaet vil blive ændret inden indførslen i det nye år, da de frygter at den nye oplysningspligt kan føre til mange misforståelser mellem sælgere, købere og andelsboligforeninger.

Sælger vil med de nye regler også blive forpligtet til at udlevere energimærke, foreningens seneste generalforsamlingsreferat, samt oplysninger om foreningens fremtidige vedligeholdelsesarbejder.

Læs finansorganisationernes høringssvar