Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Rohde & Hansen Ejendomsservice ApS

Gennembrud i konkurssager: Bangsbohus erklæret konkurs

Efter flere års kamp har andelsboligforeningen Bangsbohus nu fået lov til at erklære sig konkurs. Dette blev afgjort i går i skifteretten, som er under Sø- og Handelsretten i København i formiddag. Til behandlingen af konkurssagen var foreningens kreditor, Danske Bank, ikke til stede, da de ikke var orienteret om sagen.

I disse år kæmper en række forgældede andelsboligforeninger for at få lov til at begære sig konkurs. Bankerne frygter store tab og kæmper derfor imod. Indtil videre er det kun en enkelt af foreningerne, Klostergården på Østerbro, som har fået lov til at begære sig konkurs tilbage i 2011.

Andelshaverne i Bangsbohus kunne som følge af en renteswap ikke afdrage på deres gæld, som er betydeligt større end deres ejendoms værdi. Andelsboligforeningens driftunderskud lød i 2013 på 1,6 millioner og det var herefter at generalforsamlingen besluttede at de ville nedlægge sig selv for at blive begæret konkurs.

Banken aldrig indkaldt

Foreningens kreditor, Danske Bank, har ikke ønsket at anerkende konkursen, fordi at det kan koste banken op til 120 millioner kroner, men nu er konkursen blevet godkendt af Sø- og Handelsretten. Konkursbegæringen skyldes en mindre sag, hvor foreningen ikke har kunne betale 400.000 kroner. Danske Bank var ikke selv til stede i retten, da de ikke var orienteret om sagen.

LÆS OGSÅ Konkurssager skaber unødvendige bekymringer

Andelshavere bliver lejere

Andelshaverne, som bor i ejendommen kan således blive boende i ejendommen og de skal i stedet for at betale andelsafgift betale husleje. En husleje som efter lejelovens regler med høj sandsynlighed vil ende på det halve af, hvad beboerne betaler nu i andelsafgift. Politiken skriver, at beboerne på nuværende tidspunkt betaler 10-12.000 kroner i boligafgiften om måneden.

Inhabil dommer

Skifterettens chef og eneste dommer er under sagsforløbet blevet erklæret inhabil. Dette skyldes, at han til Jyllandsposten har udtalt, at den eneste andelsboligforening, der bliver erklæret konkurs uden kreditorens vilje er Klostergården. Dommer, Torben Kuld Hansen, blev derefter erklæret inhabil, fordi at man mente at udtalelserne var problematiske, idet at der endnu ikke var fladet dom i sagen. Herefter meldte manden, der skulle overtage sagen sig påbanen og erklærede sig selv inhabil, idet han privat sås med Danske Banks advokat. I stedet blev det en af Torben Kuld Hansens dolleger, der afgjorde at AB Bangsbohus godt måtte blive erklæret konkurs.

Udfaldet i gårdsdagens retssag kan meget vel få betydning for en række andre andelsforeninger, som ligeledes har forsøgt at begære sig konkurs.

UPDATE 25.9.14: Danske Bank har nu kæret konkursdekretet til Landsretten erfarer Berlingske Efter denne kæring vil sagen mellem AB Bangsbohus og Danske Bank-koncernen højst sandsynligt forsætte.