Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Østjysk Tagbyg ApS

GaardeErhverv

Valuar-vurderinger

GaardeErhverv foretager ca. 200 vurderinger på årsbasis – en stor del er for andelsboligforeninger. Vi er ISO-certificerede efter DS/EN 9001-2000 for valuarydelser. Vurderingsafdelingen ledes af valuar Peter Reinholdt og har bygningskonstruktør Carsten Petersen tilknyttet afdelingen. Hos GaardeErhverv er vi i besiddelse af den nyeste teknologi og derfor i stand til at være præcise og hurtige!

En vurderingsrapport fremkommer efter en grundig gennemgang af alle forhold vedrørende ejendommen og markedsforholdene

Vi er uafhængige

GaardeErhverv er et af de få steder, hvor kunderne med garanti får en
uvildig rådgivning. Vi har nemlig ingen interessefællesskaber med kæder, banker eller forsikringsselskaber. Vi tror på uafhængighed og kompetence som det rigtige fundament for at sikre vores kunder den bedste rådgivning og betjening.

Med kontorer i København og Århus er vi i stand til at yde landsdækkende vurderingsservice og vi er naturligvis indstillet på at yde rabat, såfremt De bestiller flere vurderinger uanset om det er periodiske vurderinger af den samme ejendom eller vurdering af flere ejendomme tilhørende den samme.

Ønsker De personlig vejledning, inden De bestiller vurderingen, er De altid velkommen til at kontakte vores valuarer på tlf. 70204711 eller ge@gaarde.dk eller læse mere på www.gaarde.dk.