Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Tømrermester RFA

Fortsat risiko for andels-konkurser

Under den finansielle krise dukkede der eksempler op på andelsboligforeninger med usunde regnskaber, hvor af flere af dem måtte dreje nøglen om. Men trods skrækeksempler og økonomisk positive tegn bliver der fortsat stiftet usunde foreninger.

I juni blev der offentliggjort nye tal, der viste, at 7,7 procent af landets andelsboligforeninger er teknisk insolvente og altså har en gæld, der overstiger ejendommens værdi. Siden at den økonomiske krise brød ud i efteråret 2008 er flere andelsboligforeninger gået konkurs, men trods disse eksempler er der fortsat risiko for, at flere foreninger må give op.

Der stiftes faktisk nye foreninger i disse år. Der er blandt nogle af andelshaverne i disse helt nystiftede foreninger, hvor den eneste tilskyndelse til at blive andelshaver, er forventningen om, at man kan sælge sin andel videre til en højere pris kort tid efter stiftelsen. Man glemmer bare, at der bliver brug for en række meget uvidende boligkøbere før det spil, sorteper går op, siger Henrik Grave, ejer og stifter af andelsboligpris.dk.

Dermed er der endnu en risiko for at flere usunde andelsboligforeninger må blive nødsaget til at dreje nøglen om. For tiden foregår der forhandlinger mellem kreditorer og foreninger i håbet om at finde en løsning på foreningernes kritiske økonomi. Dog skal det nævnes, at størsteparten af andelsboligforeningerne har en sund økonomi.
Overraskende mod
Henrik Grave bygger sin formodning om kommende konkurser på, at en række nystiftede foreninger ikke benytter sig af en betalt og professionel rådgivning, hvilket, ifølge Henrik Grave, kan skabe usikkerhed omkring foreningens økonomiske fundament.

Det er overraskende, at der fortsat er masser af mod til at stifte foreninger uden nogen form for professionel og uvildig rådgivning, når man ser på markedets udvikling de seneste år.

De gældsprægede og konkurstruede andelsboligforeninger er typisk relativt nystiftede foreninger, der skylder mere væk, end de ejer.