Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Altan.dk

Fordele og ulemper ved andelsboligmarkedet

Der er både fordele og ulemper ved andelsboligmarkedet. Vi har her listet, hvad man bør overveje i forbindelse med andelsboligkøb.

Som med alt andet er der fordele og ulemper ved at købe en andelsbolig. I sidste ende er det op til en selv, hvilke ting man vægter højst og lægger vægt på.

Fordele:

Mange kvadratmeter for pengene: Når man køber en andelsbolig får man typisk flere kvadratmeter for pengene end ved køb af en ejerbolig. Dermed kan man få en større bolig, hvis det er ens ønske, og boligen kan måske være attraktiv at sælge, fordi den har en god størrelse.

Billige udgifter: Det afhænger naturligvis af, hvad andelsbeviset koster, hvor stort et banklån man skal optage og hvad den månedlige boligydelse er. Men ved køb af en andelsbolig kan man opnå en lavere månedlig udgift, end hvis man sad i en ejerbolig, fordi det er muligt at finde en andelsbolig med en lav boligydelse. Dernæst kræver mange andelshavere en lav månedlig boligydelse. Samtidig skal du ikke betale et beløb til fællesudgifter og boligskat, som man skal i en ejerbolig.

Fællesskab: Som andelshaver er man medlem af en fælles forening, hvor man ud fra et fælles grundlag træffer beslutningerne. Alle hæfter for foreningens fælles gæld. Derudover opstår der ofte også et socialt fællesskab i en andelsboligforening. 

Ulemper:

Dyrt lån: Hvis du ikke har sparet penge op til udbetaling af andelsbeviset, skal du optage et banklån for at købe en andelsbolig, hvilket er markant dyrere end realkreditlån, som det er muligt at optage ved køb af en ejerbolig.

Intet ejerskab: Som andelshaver ejer man ikke sin andelsbolig, som man gør med en ejerbolig. Dermed kan man ikke foretage større forbedringer ved sin andelsbolig, uden at bestyrelsen godkender det.

Maksimalpriser: Andelshavere kan ikke selv bestemme, hvad de vil sælge deres andelsbolig for. Andelsboligmarkedet er underlagt en max pris, hvilket er en pris, der er fastsat efter klare regler for, hvor meget ens andelsbolig udgør af andelsboligforeningens formue. Disse regler fremgår typisk i bestyrelsens vedtægter.