Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Bykærs Anlæg ApS

Flere grønne gårdanlæg, energirenoveringer og altaner på Frederiksberg

En ny byfornyelsesstrategi i Frederiksberg kommune vil fokusere på at give støttekroner til andelsboligforeninger, der ønsker at investere i grønne gårdanlæg, energirenoveringer og fremme etableringen af altaner på Frederiksberg. Andelsboligforeninger på Frederiksberg kan derfor søge om støttekroner til energirenoveringer, fælles gårdanlæg, renovering af utidssvarende bade- og toiletforhold.

Med begyndelsen af 2015 træder Frederiksberg Kommunes byfornyelsesstrategi i kraft. Det betyder, at andelsboligforeninger, der drømmer om at etablere grønne anlæg har større mulighed for at få byfornyelsesmidler til projektet. På Frederiksberg vil man gerne have flere grønne områder og derfor vil de grønne anlæg blive prioriteret, når boligforeninger ansøger om byfornyelse. Derudover ønsker kommunen også at prioritere klimatilpasningsløsninger, som grønne taghaver, der kan tilbageholde kraftige mængder regn.

Den nye byfornyelsesstrategi på Frederiksberg skal også bidrage til at ejendomme på Frederiksberg bliver moderniseret. Derfor vil man gerne prioritere ansøgninger fra foreninger, der ønsker at renovere nedslidte og utidssvarende bad og toiletforhold, så der eksempelvis kan etableres individuelle bade i alle foreningens lejligheder.

Flere altaner på Frederiksberg

Frederiksberg kommunes nye byfornyelsesstrategi skal gælde fra 2015 til og med 2018, og i arbejdet med den nye strategi er der lagt vægt på, at kommunens byfornyelse skal støtte tiltag, der skaber livskvalitet i hverdagen for borgerne – dette indbefatter også etablering af flere altaner i byen.

Ifølge Frederiksberg Kommunes afdeling for byfornyelse er der ikke støttekroner til altanprojekter i andelsboligforeninger, men Frederiksberg Kommune vil tilgodese ansøgninger fra andelsboligforeninger, der ønsker at søge om støtte til et større renoveringsprojekt, hvis de også planlægger at etablere altaner i samme ombæring. Har man to projekter, der er næsten ens, så vil et projekt med altaner blive prioriteret først, når man skal vælge hvem der får tildelt byfornyelse forklarer kontoret for byfornyelse på Frederiksberg Kommune.

Når ét af kriterierne for at der bliver tildelt støtte skyldes det, at der på Frederiksberg er et generelt ønske om at gøre plads til flere altaner på Frederiksberg. Derfor skal byfornyelsesstrategien spille sammen med den nye altanmanual , der ligeledes skal gøre det nemmere at få en altan

Støtte og muligheder

Det varierer hvor meget man kan få i støtte til byfornyelse, men tilskuddet til byfornyelse kan udgøre op til 25 procent af de støtteberettigede udgifter. Er der tale om en fredet eller bevaringsværdig bygning, kan tilskuddet udgøre op til 1/3 af de støtteberettigede udgifter.

En ansøgning om byfornyelse skal indeholde en beskrivelse og prissætning af projektet. Andelsboligforeninger skal vedlægge et referat fra en generalforsamling, hvor det fremgår at projektet er godkendt.

Andelsboligforeningens mulighed for at få støtte afhænger af, hvor ejendommen er beliggende og om de kriterier, der er besluttet for byfornyelse på Frederiksberg ellers er opfyldt.

Ansøgningsfrist for at søge om støtte til byfornyelse i Frederiksberg Kommune er 19. Marts 2015.
Du kan læse mere om ansøgningsmulighederne på Frederiksberg Kommunes hjemmeside.

Ønsker I at indhente tilbud på altaner til andelsboligforeningen kan opgaven indsendes til andelsportal og vi formidler tre uforpligtende tilbud på jeres opgave. Indsend byggeopgave til andelsportal.dk.