Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Østjysk Tagbyg ApS

Får jeres forening nok i erhvervshusleje?

Hvis jeres andelsboligforening selv ejer de erhvervslejemål, som er knyttet til ejendommen, kan det være relevant, at se på lejen. I mange tilfælde kan den nemlig reguleres op til markedslejen, og hér kan foreningen tjene mange tusinde kroner.

Andelsportal.dk har talt med Statsaut. Ejendomsmægler Peter Westphall fra Westphall Erhverv og han kan bekræfte, at rigtig mange foreninger kan regulere lejen på deres erhvervslejemål. Når vi vurderer erhvervslejemål, er det er ikke sjældent, at lejen kan sættes op med over 50 %, da den ofte ikke har været reguleret i årevis, fortælle Peter Westphall og fortsætter, og det er ikke kun lejen foreningen skal være opmærksom på. Det kan også være forbruget af både el og vand, som ofte ikke bliver opkrævet.

Er der mulighed for at regulere erhvervslejen i jeres ejendom? Hvis jeres ejerforeningen har erhvervslejemål i ejendommen, som ejes af foreningen og er udlejet af foreningen, så kan det være relevant at regulere lejen til markedslejen, hvis foreningen har en formodning om at erhvervslejeren betaler for lidt i leje. Erhvervslejelovens § 13 indeholder bestemmelser der gælder gensidigt for lejer og udlejer, da hver part i et lejeforhold kan i lejeperioden kan forlange lejen reguleret til markedslejen, hvis den gældende leje er væsentligt lavere eller væsentligt højere end markedslejen. Lejen kan hæves hvert 4. år, således skal en lejekontrakt have eksisteret i mere end 4 år før der er mulighed for regulering af lejen til markedsleje. Lejen kan dog løbende reguleres med stigninger i skatter og afgifter.

Praksis omkring forholdet mellem lejer og udlejer ændrer sig over tid, og der er nogle tendenser i forholdene medfører eksempelvist at ældre lejekontrakter ikke indeholder bestemmelser om at lejer skal dække visse omkostninger vedrørende ejendommens drift i samme omfang som nye lejekontrakter. En fornyelse af lejekontrakten ved enten genudlejning eller genforhandling med eksisterende lejer kan bringe disse forhold på plads.

Nogle foreninger kan have en vis berøringsangst overfor at regulere erhvervslejemål til markedsleje, hvilket bl.a. kan skyldes en god relation til en erhvervsdrivende. Foreningen skal så huske at den erhvervsdrivende er professionel og som regel godt er klar over at lejen er for lav, hvis det er tilfældet.  Ved fastsættelse af markedslejen er det vigtigt at udlejer og lejer bruger professionelle rådgivere for at sikre sig at en evt. ny lejekontrakt bliver udformet på markedsvilkår, og at reguleringen til markedslejen er veldokumenteret. Det er i såvel lejers som udlejers interesse at lejen bliver fastsat på et realistisk og korrekt niveau, og der udfærdiges rimelige aftaler der er rimelige for begge parter.

Hvad kan foreningen gøre for at sikre sig at erhvervslejere betaler den korrekte leje? Foreningen kan eksempelvist henvende sig til en erhvervsejendomsmægler og bede om en uforpligtende indikation af hvad lejen for det pågældende erhvervslejemål skal være. På grundlag heraf kan foreningen tage stilling til om der skal laves en lejevurdering der kan bruges som grundlag for at udarbejde en varslingsskrivelse til lejeren. Såfremt der skal ske en stigning i lejen, fordeles stigningen over 4 år, så lejer har mulighed for at tilvænne sig et reguleret lejeniveau.

Ovenstående artikel er blevet til med hjælp fra Peter Westphall, Statsaut. Ejendomsmægler & valuar