Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Rohde & Hansen Ejendomsservice ApS

Fængsel for sorte penge

Andelshavere, som modtager penge under bordet ved salg af en andelslejlighed, skal kunne straffes med bøde eller fængsel i op til fire måneder, foreslår økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen (K).

I dag er det ikke ualmindeligt, at sælgere forlanger flere hundrede tusinde kroner oven i den lovlige pris for lejligheden. »Regeringen finder det uacceptabelt, at der betales – ofte store beløb – i overpris i forbindelse med køb af en andelsbolig«, skriver ministeren i bemærkningerne til den nye lovforslag.

Truslen om bøde og fængselsstraf kommer, i erkendelse af at de nuværende regler – hvor køberen har krav på enten at få ophævet aftalen eller på prisen nedsat til det lovlige – ikke har haft den tilsigtede effekt.

Direktør i Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation Jan Hansen tvivler imidlertid på, at den nye stramning vil hjælpe. Dels kan det være svært at løfte bevisbyrden, dels afhænger succesen af, om politiet vil afsætte de nødvendige ressourcer.

»Hvis sagerne bare får lov til at ligge og samle støv, vil loven virke som en sovepude«, siger Jan Hansen. Han peger på, at problemet kun findes i de andelsboligforeninger, hvor sælgeren selv kan finde en køber. »Derfor skulle man hellere få fjernet den mulighed – f.eks. i form af obligatoriske ventelister – eller på anden måde give bestyrelserne flere beføjelser«, siger han.

Kilde: Politiken