Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Tømrermester RFA

Få udarbejdet et idé-katalog

Få udarbejdet et idé-katalog til jeres renovering.

Står jeres andelsboligforening foran en større renovering – f.eks. i forbindelse med byfornyelse eller kvarter-løft? Og kunne I tænke jer at reducere jeres energiforbrug i samme omgang? Så kan Andelsportal.dk sætte jeres forening i forbindelse med to specialestuderende fra RUC, som ønsker at arbejde med muligheden for at renovere boliger på en måde, så boligens kvalitet øges samtidig med at energiforbruget mindskes.

Det er vores hensigt i specialet at sætte jeres hverdag i centrum for et bud på, hvordan “den gode energief-fektive bolig” ser ud og fungerer. Vi kunne godt tænke os i samarbejde med jer at skabe billeder af, hvad der gør en bolig god, set i forhold til det liv, I ønsker at leve i den. I specialet vil vi eksperimentere med at kom-binere jeres boligønsker med energibesparelser i boligen. Vores mål er, at jeres glæde ved boligen skal vokse på den ene side, mens energiforbruget reduceres på den anden side.

I projektet vil vi afholde en workshop, hvor I som beboere vil spille en afgørende rolle. Idéen med work-shoppen er at I sammen med indbudte teknikere og andre fagligheder skal forsøge at finde frem til fælles visioner for, hvordan jeres boliger kunne komme til at se ud efter renoveringen.

Vi forestiller os, at jeres deltagelse i denne dialog kan føre til løsningsforslag, der er langt mere kreative og brugervenlige end de løsninger, teknikerne ville komme frem til på egen hånd.

Resultatet af workshoppen vil være et idékatalog der præsenterer de drøftede muligheder. Vi forestiller os, at kataloget kan bruges som inspiration i planlægningen af jeres renovering – for eksempel som et kreativt in-put til møder med jeres rådgiver og entreprenør.

Hvis vores tilbud har fanget jeres interesse, så kontakt os endelig. I er naturligvis også velkomne til at vide-resende denne henvendelse til andre, som I tror det kunne være relevant for.

Vi ser frem til at høre fra jer.

Karina Juul Larsen
Institut for Miljø, Teknologi og Samfund, Roskilde Universitets Center
kjuul@ruc.dk
Mobil: 2945 9448

Ditte Vesterager Christensen
Institut for Miljø, Teknologi og Samfund, Roskilde UniversitetsCenter
dvc@ruc.dk
Mobil: 5192 1488