Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Bykærs Anlæg ApS

Få tilskud til en individuel vandmåler

Alle andelsboligforeninger med fælles vandmålere i Københavns Kommune kan søge om tilskud til individuelle vandmålere. Tilskuddet kan være på op til 1000 kroner pr. bolig. Ansøgningsfristen er den 1. maj hvert år.

Hver bolig betaler for eget forbrug

Som med el-regningen vil vandforbruget falde, hvis hver enkel bolig betaler for eget forbrug. Vandmåleren vil simpelthen sætte fokus på vandforbruget, og på sigt besparelserne, da det kan aflæses direkte på regningen!
Sådan søger I tilskud. Beslutningen om individuelle vandmålere skal op på generalforsamlingen og Københavns Energi skal have en kopi af referatet, hvor det fremgår at I ønsker individuelle vandmålere2. Indhent tilbud fra en VVS-installatør på indkøb og opsætning af målerne3. Udfyld ansøgningsskemaet, som du kan hente på denne side og send det ind til Københavns Energi sammen med tilbud fra VVS samt kopi af referatet fra generalforsamlingen.

Ansøgningsfrist

Tilskudsordningen varer frem til og med 2010. Der er hvert år ansøgningsfrist 1. maj. De nye målere skal være sat op inden 1. oktober i det år I søger.

Hent ansøgningsskema

Hent et ansøgningsskema eller bestil det hos projektmedarbejder Jens Peter Brenøe fra Københavns Energi via e-mail jpbr@ke.dk eller på telefon 2795 3711.
Betingelser og udvælgelseskriterier. Der skal foretages individuel afregning efter de individuelle målinger i de enkelte husstande i foreningen.