Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Tømrermester RFA

Få rentefradrag af foreningens realkreditlån

Da andelsboligforeninger ikke betaler ejendomsværdibeskatning kan foreningen heller ikke fratrække renteudgifterne i oreningens regnskab, dog kan den enkelte andelshaver få rentefradraget alligevel

Det kan dog kun lade sig gøre i foreninger med særlige økonomiske vilkår. I praksis indfrier foreningens medlemmer realkreditlånet og optager  individuelle banklån, hvor renterne er fradragsberettigede.

Generelle betragtninger omkring lån til andelshavere

Renterne på andelshaverens lån i banker er fradragsberettigede og andelshaverens renteudgifter giver andelshaveren en negativ nettokapitalindkomst. Den bevirker, at andelshaverens eventuelle renteindtægter eller overskud på skibsanparter “kun” beskattes med ca. 33 % i  stedet for ca. 59 %, så længe der er negativ nettokapitalindskomst at modregne i.

Amagerbanken udtaler

Andelsportal.dk har talt med Amagerbanken, som yder lån til  andelshavere, som en AndelsBoligKredit, der er en kassekredit, og hvor man kun betaler renter af nettotrækket. Kreditten bliver så lav som muligt, ved at bl.a. løn indgår på samme konto.

Renten på kassekreditten i Amagerbankener p.t. ca. 6,64 %, som kan være afhængig af pantet i  andelsbogen og kundens økonomi i øvrigt.

Denne nyhed er sponsoreret af: