Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Altan.dk

Få nye sparetoiletter og regnvand i toilettet –– med tilskud

Alle boligforeninger i Københavns Kommune kan søge om tilskud til at etablere individuelle vandmålere, nye sparetoiletter eller et anlæg, der bruger regnvand i toiletterne.

Individuelle vandmålere

Når en boligforening installerer individuelle vandmålere, falder vandforbruget markant – typisk omkring 20%. Både fordi den enkelte beboer bliver opmærksom på sit eget forbrug og fordi de, der sparer på vandet, modtager en kontant belønning i form af en mindre vandregning. Det er, kort sagt, den mest retfærdige måde at betale for vandet på.

Københavns Energi giver et tilskud på op til 1000 kroner pr. lejlighed i de boligforeninger, som beslutter sig for at opsætte individuelle vandmålere.

Sparetoiletter med to skyl

Der er mange penge at spare ved at reparere eller udskifte et toilet, der står og løber. Men faktisk kan det også betale sig at skifte de gamle toiletter ud, selv om de stadig virker. Vandforbruget i jeres ejendom falder automatisk med ca. 15%, hvis de gamle enkelt-skyls toiletter udskiftes med nye sparetoiletter med to skyl – et stort og et lille. Hvis jeres boligforening beslutter at få nye sparetoiletter, giver Københavns Energi et tilskud på 1000 kroner pr. lejlighed. Med tilskud er tilbagebetalingstiden typisk omkring et par år, så investeringen er hurtigt tjent hjem.

Brug regnvand i toilettet

Hvorfor skylle rent drikkevand ud i toilettet, når I kan bruge regnvand i stedet?
Drikkevand er en truet ressource, som vi skal spare på. Derfor er der god fornuft i at bruge eksempelvis regnvand og drænvand til toiletskyl, tøjvask, bilvask osv.
Som noget nyt giver Københavns Energi nu tilskud til etablering af anlæg, der udnytter de alternative vandressourcer, og som dermed sparer på vores rene drikkevand. Tilskuddet er typisk på 50% af anlægsomkostningerne. 

Sådan søger jeres forening tilskud

Hvis I vil høre mere om alle tre tilskudsordninger, kan I kontakte vandsparerådgiver Charlotte Storm via e-mail chas@ke.dk eller på telefon 2795 4133. Så kan vi sammen undersøge tilskudsmulighederne til netop jeres projekt.

I kan hente ansøgningspapirer og læse mere om betingelserne for at få tilskud hér: http://www.ke.dk/portal/page/portal/Privat/Vand/Vandmaalere?page=212

Bemærk at der ikke gives tilskud til projekter, som allerede er blevet påbegyndt eller gennemført. Ansøgningsfrist til tilskudsordningerne varer til og med 2010 og der kan søges tilskud hele året.