Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Tømrermester RFA

Få et gratis økonomitjek

Nu kan alle andelsboligforeninger i København og omegn igen få gennemgået deres økonomi ganske gratis. Andelsportal.dk og Nordea åbner igen op for, at foreningerne kan få gennemgået deres økonomi, efter at første omgang var en stor succes for mange andelsboligforeninger, der fik gennemgået deres økonomi og opdagede, at der var penge at spare.

Økonomi spiller en stor rolle i de danske andelsboligforeninger, og på det seneste har historier om konkurser og erstatningskrav fra andelskøbere igen fyldt godt i medierne.

Derfor har bestyrelsen et klart ansvar for at have styr på økonomien, og nu er der hjælp at hente.

Et gratis tjek

Andelsportal.dk og Nordea tilbyder nemlig alle andelsboligforeninger i København og omegn et gratis økonomitjek. Dermed vil bestyrelsen få et overblik over foreningens generelle økonomi, de forskellige lån, der er optaget, samt nogle forslag til, hvad de kan gøre af tiltag eller ændringer, der for eksempel kan give dem en lavere ydelse på deres lån. 

Relevant for mange foreninger

For tiden kan andelsboligforeninger med fordel optage fastforrentede 30-årige lån til 3 eller 3,5 procent i rente. Når renten er så lav, appellerer det til både foreninger med fast rente og variabel rente. Det er især attraktivt for foreninger med 4-6 procent fastrentelån at få belyst, hvor stor besparelsen er, ved at nedkonvertere deres lån. Foreninger med variabelt forrentede lån bør ligeledes overveje, om de fortsat vil påtage sig en renterisiko eller om de skal ændre strategi og vælge fast rente, siger erhvervschef i Nordea Winnie Worsøe. 

Der er penge at spare

Økonomien på andelsboligmarkedet ændrer sig løbende, og derfor bør andelsbestyrelserne følge med og tilpasse deres økonomiske aktiviteter til den aktuelle markedssituation.

Samarbejde med Nordea

Andelsportal.dk tilbyder økonomitjekket i samarbejde med Nordea, som står for selve gennemgangen af de interesserede foreningers økonomi. På mødet vil de kigge nærmere på løsninger og muligheder, og efterfølgende vil bestyrelsen modtage et referat af gennemgangen, som de kan bruge fremadrettet.

Økonomitjekket er især interessant for foreninger, der er stiftet før 2006, da stiftede foreninger efter 2006 kan have svært ved at låneomlægge, eftersom ejendomspriserne siden den periode er faldet markant. Derfor henvender tilbuddet sig primært til foreninger, der er stiftet før 2006.

Andelsportal.dk og Nordea åbnede op for økonomitjekket i efteråret 2011, hvor omkring 50 andelsboligforeninger fik deres økonomi tjekket. Mange af dem fandt ud af, der var penge at hente ved at opjustere foreningens økonomi eller skifte pengeinstitut. Nu er muligheden der igen.

Det gratis økonomitjek gælder for andelsboligforeninger i København og omegn. Det bestilles på www.andelsportal.dk/lp/oekonomi-tjek/.