Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Tømrermester RFA

Energimærkning af boliger

Energimærkning af boliger er lovpligtigt, ligesom det er det for erhvervsbygninger og offentlige bygninger. Formålet med energimærkningsordningen er at sætte energiforbruget på dagsordnen og synliggøre de muligheder, der er for at spare på energien i den enkelte bygning.

I mange boliger er der med energimærkningen i hånden gode muligheder for at spare på energien til gavn for privatøkonomien, samfundsøkonomien og miljøet. Desuden giver energiforbedringer ofte sidegevinster i form af et bedre indeklima med bl.a. mindre fodkulde og træk. Der gælder følgende regler for, hvornår en bolig skal energimærkes: Regelmæssig energimærkning af store ejendomme. Flerfamiliehuse over 1.500 m2 skal energimærkes regelmæssigt hvert 5. år uanset, om der finder et salg sted eller ej. Fra 1. juli 2008 sænkes arealgrænsen for krav om regelmæssig energimærkning til 1.000 m2. Reglerne for regelmæssig energimærkning af bygninger gælder både bygninger, der anvendes til boliger (ejer-, leje-, og andelsboliger) samt bygninger, der anvendes til erhvervsformål. Energimærkning ved udlejning og overdragelse af andel

Fristen var oprindelig sat til 1. juli 2008 (læs: nedenfor!) hvor der er krav om energimærkning ved udlejning eller overdragelse af andel eller anpart. Reglerne gælder, når bygningen der udlejes eller overdrages, er 60 m2 eller derover. For leje-, andels- og anpartslejligheder vil de samme regler gælde som ved salg af ejerlejligheder. Det vil sige, at det er hele ejendommen, der skal energimærkes, samt at det er ejer-, andels- eller anpartsforeningen, der er ansvarlig for at stille en gyldig energimærkning til rådighed.

NB: Udsættelse af frist!

Energistyrelsen har 12.12 2007 udsendt to bekendtgørelser i høring, som måske bevirker at fristen bliver udsat, og Andelsportal.dk vender naturligvis tilbage, så snart vi har nye informationer.