Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Østjysk Tagbyg ApS

Energi skal bruges med omtanke

Klima-, energi- og bygningsminister Rasmus Helveg er ikke i tvivl om, at boligsektoren spiller en afgørende rolle, hvis Danmarks mål om at være fossilfri i 2050 skal nås, men anerkender samtidig at renoveringer af eksisterende bygningsmasse kan være omkostningsfulde og omfattende. Andelsbolig Nyt har mødt Rasmus Helveg til en samtale om energirenoveringer og andelsboligsektorens rolle i reduktionen af det danske energiforbrug.

Klimaforandringer er en fælles udfordring

Den samlede mængde af verdens fossile brændstoffer som eksempelvis olie bliver hele tiden mindre og som følge heraf også dyrere. Samtidig stiger verdens energiforbrug og der er derfor brug for alternative energikilder som sol og vind, men også en bedre udnyttelse af den energi, som vi bruger i boligerne.

Der er gode grunde til at tænke energibesparelser, når man kigger ud af vinduet. De sidste 10 år er de varmeste, der nogensinde er målt på planetens historie. 10året før var det næsthøjeste og samtidig er havenes vandstande steget 20 centimeter fortæller Rasmus Helveg.

Han fortæller samtidig, at vi i Danmark har en målsætning om, at være fossilfri i år 2050. For at opnå denne målsætning bør vi fokusere på boligerne og deres energiforbrug: Vi står overfor en fælles udfordring, som kommer til at ramme os stenhårdt med de her klimaforandringer. Et eller andet sted mellem 35 og 40 procent af det samlede energiforbrug sker til opvarmning og belysning af vores huse. Det bliver vi nødt til at gøre noget ved konstaterer ministeren.

Incitament til energirenoveringer

At energirenovere danske boliger kan ofte være en bekostelig affære, hvilket Rasmus Helveg også pointerer. Han påpeger derfor, at det er vigtigt at man sørger for at energirenovere, når man allerede er i gang med at istandsætte boligen. Har man eksempelvis et stillads oppe på en etageejendom kan måske udnytte stilladset til også at få energirigtige vinduer eller lagt isolering på loftet. Ministeren fortæller i forlængelse heraf, at det er et mål for den kommende energirenoveringsstrategi, at sørge for at renovering af huse automatisk bliver gjort på den helt rigtige måde, således at energirenoveringer er prioriteret.

I løbet af 2014 vil Rasmus Helveg lancere en energirenoveringsstrategi og en boligstrategi. Begge dele kommer ifølge ministeren også til at have betydning for andelsboligerne: Andelsboligerne udgør en betydelig del af den samlede boligmasse i Danmark. Derfor kommer både energirenoveringsstrategi og boligstrategi til at påvirke andelsboligernes mulighed og vilkår for at lave de her energirenoveringer. Hvad strategierne vil indeholde kan Rasmus Helveg endnu ikke løfte sløret for, men han afslører at man blandt andet arbejder med nogle såkaldte rammevilkår for boligerne, så de kan lave energirenoveringer.

Udnyt fællesskabet i foreningen

På spørgsmålet om hvordan andelsboligsektoren kan bidrage til et mere bæredygtigt miljø er Rasmus Helveg ikke i tvivl:
Jeg tror at andelsboligforeningerne kan gøre mere end alle andre – simpelthen fordi man er fælles om alle opgaverne. Og i fællesskab kan drøfte og tage initiativ til at gennemføre de projekter, der skal til for andelsboligforeningen reducerer sit energiforbrug.
Han fortæller at det handler om at udnytte det fællesskab, som allerede er etableret i foreningen til at skabe nogle fælles løsninger. Herved kan man finde nogle løsninger, som kan hjælpe foreningen med at spare penge på energiforbruget, kan være til glæde for andelshaverne og samtidig er gode for miljøet.

Adfærd og vaner

Rasmus Helveg har i de seneste 14 år boet i den samme andelsforening i Københavns nordvestkvarter. Sammen med hans kone og hans to sønner bor de i en murermestervilla fra 1920’erne. Murermestervillaen er for nylig blevet gennemgået af Energitjenesten i København. Jeg har undervejs fået fornuftige vinduer og fornuftige hvidevarer, men jeg kendte ikke det samlede billede af mit energiforbrug. Energitjekket, som blandt andet indebar en termografering, afslørede at gulvvarmen i badeværelset i kælderen trak energiforbruget op med en tredjedel. Der er hverken isoleret nedadtil eller udadtil, så med gulvvarmen er det ligesom at have et åbent vindue stående nede i kælderen tilføjer Rasmus Helveg.

Bortset fra den dyre gulvvarme så blev ministerens bolig i store træk godkendt af den udsendte fra Energitjenesten, idet villaen både har energirigtige vinduer og gode tætningslister. Ministeren påpeger samtidig at det handler om adfærd og vaner: Jeg har en meget bevidst adfærd, det vil sige at tingene ikke får lov til at stå at brænde eller varme. Energi skal bruges med omtanke og det gør jeg i forvejen. Der er ikke nogen grund til at have høje stuetemperaturer mens du sover eller er på arbejde. Det er ikke et spørgsmål om at man skal gå og fryse, det er bare vigtigt at den energi man bruger skal man bruge, så den har et formål.