Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Østjysk Tagbyg ApS

Ekspert: Afskaf prisloftet på andelsboliger

Ifølge direktøren for Københavns Andelskasse er maksimalpriserne på andelsboliger et levn fra fortiden, som ikke passer ind på nutidens boligmarked. Han foreslår derfor en afskaffelse.

For nogle år siden måtte mange danskere give penge under bordet for at få fat i en andelsbolig. Det måtte de, fordi maksimalpriserne sørgede for et lavt prisloft, der ikke stemte overens med, hvor attraktiv en andelsbolig var.

Siden er der sket meget med værdien på andelsboliger, og problemerne med penge under bordet er forsvundet i takt med, at priserne er steget. Men alligevel bør man ifølge René Poulsen, direktør i Københavns Andelskasse, afskaffe reglen om maksimalpriser.

“Nu er der nemlig begyndt at dukke en ny type problemer op i andelsboligforeninger, som har optaget variabelt forrentede lån med tilhørende renteswaps, som gør at renten, og dermed andelshavernes boligudgifter, bliver sikret i en eller anden form. Og det er jo et sundt princip at andelsboligforeningerne forsikrer sig mod stigende udgifter. Men på grund af maksimalprisreglerne er nogle af disse andelsboligforeninger nu blevet insolvente, og flere er direkte truet af konkurs”,

skriver René Poulsen i en klumme i Berlingske Tidende.

Flertal for afskaffelse

Der er tre forskellige metoder at værdisætte en andelsboligforening på. Den ene metode, hvor man sætter værdien efter anskaffelsessummen, er på et enkelt punkt meget forskellig fra de to andre metoder. Hvis en forening er værdisat efter anskaffelsessummen, skal et eventuelt renteswap nemlig ikke indregnes i foreningens værdi i modsætning til de to andre metoder.

“Da langt de fleste andelsboliger i dag handles til priser som er lavere end maksimalprisen, vil det være en helt gratis omgang for regeringen at gøre det nu”

– I de aktuelle sager i andelsboligforeninger med renteswaps, skal værdien af disse kun medregnes, hvis ejendommen er bogført til handelsværdi eller til den offentlige vurdering, hvilket er uforståeligt, skriver René Poulsen i sin klumme i Berlingske Tidende.

René Poulsen skriver også, at der ikke er mange, der ønsker at bibeholde maksimalprisen på andelsboliger.

“Derfor bør reglerne ophæves nu. Og da langt de fleste andelsboliger i dag handles til priser som er lavere end maksimalprisen, vil det være en helt gratis omgang for regeringen at gøre det nu. Og for andelshaverne i den konkurstruede andelsboligforening A/B Thyra Danebod, kan det måske være med til at undgå en konkurs,”

lyder det fra direktøren for Københavns Andelskasse.