Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Tømrermester RFA

Hvilke regler gælder for godkendelse og eksklusion af en andelshaver?

Fra den første velkomst til det endelige farvel. Det er bestyrelsens ansvar at godkende tilflyttende andelshavere og ligeledes deres ansvar at ekskludere et foreningsmedlem, hvis andelshaveren misligholder sine forpligtelser. Men hvornår må bestyrelsen nægte godkendelse af en andelskøber, og hvilke præmisser giver ret til eksklusion? Få indsigt i de juridiske retningslinjer her.

Hvornår må bestyrelsen nægte godkendelse af en andelskøber?

I andelsboligloven er der et krav om en saglig begrundelse, hvis en andelskøber nægtes adgang til foreningen. Her er særlig herkomst, køn, seksuel orientering eller lignende ikke et sagligt argument ifølge loven.
Nogle vedtægter giver mulighed for, at bestyrelsen kan vælge mere frit mellem de personer, som den ønsker at optage. Det må dog ikke medføre, at sælger ikke kan komme af med sin andel.

Berettigede grunde til afvisning:

Køber er kendt i foreningen som en dårlig betaler eller har overtrådt husordenen før. Køber har på forhånd afvist at følge vedtægterne, eksempelvis ved at meddele, at han ikke vil bo i boligen på trods af bopælspligt. Ugennemsigtig bolighandel eller mistanke om penge under bordet. Køber har allerede et erhvervslejemål og derved en dobbeltrolle i foreningen.

Hvornår må bestyrelsen ekskludere en andelshaver?

Eksklusionsbestemmelser giver foreningen mulighed for at reagere overfor en andelshaver, som misligholder sine forpligtelser i foreningen. Der stilles store krav til bevissikkerheden ved eksklusion, og tolkningen kan sågar være svær i domstolene. Ekskluderes en andelshaver, ophører medlemskabet af foreningen øjeblikkeligt.

Grov forsømmelse af vedligeholdelsespligt og manglende udbedring inden frist. Når en andelshaver optræder til skade for andre medlemmer eller overtræder husordenen. Når en andelshaver tager ulovlig overpris eller overtræder andre bestemmelser.

Berettigede grunde til eksklusion:

Når andelshaveren ikke har betalt skyldigt indskud, boligafgift m.m. på trods af, at skriftligt krav herom er sendt til medlemmet.

Andelshaverens klagerettigheder

Det er som regel bestyrelsen, der har kompetencen til at ekskludere andelshavere. Ligger beslutningen hos bestyrelsen, kan en andelshaver udtrykkeligt anmode om at få prøvet sin sag på generalforsamlingen. Endelig vil det være muligt, at den ekskluderede kan prøve beslutningen hos domstolen.