Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Altan.dk

Dyrere at have andelsboliglån

Den finansielle bankkrise rammer desværre også andelshavere. For selvom renten er faldet støt og roligt fra ultimo 08 hvor den lå på 5,5 % frem til marts i år, hvor diskontoen (Nationalbankens udlånsrente) faldt til 2,25 % er renten ikke faldet tilsvarende på andelsboliglån.

Ifølge en analyse som Mybanker.dk har gennemført for Andelsportal.dk hos landets tre største banker, så er renten på andelsboliglån ikke faldet tilsvarende. Rent faktisk er rentemarginalen (forskellen mellem diskontoen og bankernes udlånsrente) fordoblet de sidste år og det koster andelshaverne dyrt. Et lån på kr. 1.000.000 er fra 1. jan. 07 til marts 09 nominelt steget med kr. 22.500 årligt på grund af den højere rentemarginal – som det kan ses af skemaet, så falder renten ikke lige så markant som diskontoen.

Andelsportal.dk har naturligvis talt med de tre banker, som kommer med følgende forklaring:

Elisabeth Toftmann Asmussen cheføkonom fra RD; ”Pengemarkedet er blevet langt sværere at optage lån i, og risikopræmien er steget væsentligt det sidste år. Derfor kan Danske Bank ikke låne til samme billige rente, som for et år siden – bedst illustreret af Bankpakke 1, hvor udlånsrenten ligger på 10 %. Samtidig er andelsboliger også påvirket af de faldende priser, og derfor er lån til denne boligform ikke risikofri.”

Jørgen Lund Pedersen, Direktør indland, Jyske Bank; ”Det er korrekt, at vi har øget forskellen mellem f.eks. indskudsbevisrenten og variabelt forrentede lån til andelsboliger med 2,75 %. Denne forøgelse skal ses på baggrund af fortsat høje renter på de finansielle markeder samt betalinger til Bankpakke 1. Der er ikke tale om et særligt tillæg på andelsboliger, idet lån til ejerboliger har gennemgået samme udvikling.”

Claus Christensen, Pressechef, Nordea; ”De generelt stigende rentemarginaler skyldes, at vi står midt i en kraftig lavkonjunktur med øget risiko for tab. Samtidig er der omkostninger til bankpakke 1, kapitalomkostningerne er steget, ligesom der i øjeblikket skal betales en væsentlig højere pris for de langfristede indlån, der er en del af finansieringen af langfristede udlån som fx. andelsboliglån. Disse øgede omkostninger afspejler sig i prisen for forbrugeren. Nordea har været nødt til at øge marginal renten – men generelt mindre end konkurrenterne.”

Nationalbanken: Bekræfter en skærpelse på udlånssiden

Ifølge Nationalbankens udlånsundersøgelse for 1. kvartal 09 passer tendensen meget godt. Den viser bl.a. at kreditvilkårene, især for private, er strammet hos pengeinstitutterne i form af højere priser og skærpede krav til sikkerhedsstillelse i 1. kvartal 2009. Samtidig viser undersøgelsen at pengeinstitutterne oplevede en faldende efterspørgsel fra private efter lån – for både eksisterende og nye kunder. Faldet skete specielt i de store pengeinstitutter, mens de mellemstore pengeinstitutter oplevede uændret efterspørgsel.