Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Rohde & Hansen Ejendomsservice ApS

Det vil Christiansborg stille op med andelsboligmarkedet

Andelsboligmarkedet er udfordret på flere områder, men hvad vil partierne og politikerne gøre for at skubbe markedet i en positiv retning. Andelsportal.dk har sat fire boligordfører fra Christiansborg i stævne for at høre, hvad de vil stille op med andelsboligmarkedet.

Alle fire boligordfører er blevet stillet tre følgende spørgsmål:

1. Hvilke udfordringer mener du, andelsboligmarkedet står overfor?
2. Hvad vil dit parti stille op med et andelsboligmarked i krise?
3. Vil dit parti afskaffe maksimalprisen?

Liv Holm Andernsen, boligordfører De Radikale

1. Andelsboligmarkedet står som det øvrige boligmarked svagere grundet den økonomiske krise. Dette er svært at ændre på et enkelt stående marked, hvorfor vi politisk skal arbejde for generel vækst, som vil spille over på boligmarkedet. Den meget lave markedsrente gør, at andelsboligforeninger, der har optaget lån med såkaldt renteswap, oplever en negativ påvirkning af deres formue. Dette vil være anderledes, når markedsrenten igen stiger. Konkret er der på dette område igangsat en undersøgelse af de private andelsboligforeningers anvendelse af renteswap.

2. Udover ovenfor nævnte undersøgelse er der også indført risikomærkning af lån. Derudover er der forskel på ejerboligmarked og andelsboligmarked i den henseende, at der på ejerboligmarkedet registreres en række data, der gør det muligt at udarbejde statistik om bl.a. antal gennemført, prisudviklingen mv., mens dette ikke er tilfældet på andelsboligområdet. Ministeriet overvejer i øjeblikket, hvilke muligheder der er for at sikre købere og sælgere bedre sammenlignelighed og generelt give et bedre overblik over markedet. Altså et spørgsmål om større gennemsigtighed.

3. De nuværende maksimalprisregler medfører, at der er en øvre grænse for prisudviklingen, sådan at vi sikrer et vist udbud af billige boliger. Dette er et gode for mange mennesker i og med, at andelsboligmarkedet generelt sammenlignet med ejerboligmarkedet, er et billigere alternativ. Der er derfor ikke aktuelle planer om at afskaffe maksimalprisreglen.

Louise Schack Elholm, boligordfører Venstre

1. Udfordringen er helt klart, at der er problemer med nogle af andelslånene, hvilket kan give en negativ værdi af boligen. Problemerne skyldes blandt andet de omtalte swap-aftaler, der er en central del af årsagen til problemet. Det er et problem for mange foreninger, hvis deres forening får en negativ værdi.

2. Jeg foreslår, at man giver foreningerne mulighed for at vælge markedets frie værdisættelse frem for valuarernes. Som andelshaver skal man have mulighed for at værdisætte sin lejlighed ud fra den pris, som markedet kan holde til. Hvis det bliver muligt, vil det løse problemet med swap-aftalerne. Der har været mange problemer med brugen af valuarer, og maksimalprisen har været højere end den reelle markedspris. Det er et problem, så det er positivt, hvis man kan vælge maksimalprisen fra.

3. Vi vil gøre det valgtfrit for foreningerne at vælge maksimalprisen. Det vil få den effekt, at det hjælper de insolvente foreninger med swap-aftalerne. Det kan tilføre markedet mere gennemsigtighed.

Karina Adsbøl, boligordfører Dansk Folkeparti

1. For Dansk Folkeparti at se, er der et par åbenlyse problemer. For det første gives lån ofte på baggrund af bankers og realkreditforeningers rådgivning. Her vil det være på sin plads at stille krav om øget ansvar for rådgivningens karakter. Her tænker vi først og fremmest på de svage andelshavere. Eksempelvis ældre over 50 år, som jævnfør Ældre Sagen – for mere end 60 procents vedkommende ikke har adgang til en PC. Dermed er denne gruppe afskåret fra at benytte de mange oplysninger og rådgivning om lånemuligheder, som ligger på internettet. Dernæst er andelsboligmarkedet presset som følge af den internationale finanskrise. Da boligøkonomien boomede i 00’erne helt frem til 2008, var der mange andelshavere, som kunne få opskrevet deres boligers værdi og efterfølgende låne penge helt op til det nye prisloft. Det gik som bekendt galt for mange.

2. For at gøre andelsboligmarkedet mere attraktivt, kan det være nødvendigt at se på, om man skal arbejde med nye regler for finansiering, så man eksempelvis maksimalt kan låne 80 procent af boligens værdi. Endvidere kan man se på, om det er rimeligt, at andelsboliglån koster op til 13 procent og endda mere i rente. Desuden vil jeg opfordre til, at andelsboligbestyrelser vil øge fokus på økonomiske løsningsmuligheder.

3. Dansk Folkeparti vil gerne tage en sondering omkring den såkaldte maksimalpris, som jo er udregnet efter boligens andel i foreningens formue plus værdi af forbedringer og særligt inventar. Herfra fratrækkes mangler ved boligen.

Jan Johansen, boligordfører Socialdemokraterne

1. Andelsboligmarkedet er en gren på boligmarkedet, som vi vil styrke, fordi andelsboliger er en betydelig del af hele boligmarkedet. Jeg synes, at udfordringen er at skabe et styrket marked. Da vi så, at priserne steg helt vildt og så faldt igen, var meget problematisk, og det skal vi have styr på, ikke sker igen. Derudover er der selve lånetypen med swap-aftalerne, der har været gode for nogle, men de har også skabt problemer for nogle andelsboligforeninger. Det er også en problemstilling, der skal være styr på.

2. Vi skal ind og kigge på, hvordan vi kan få markedet videre og igen på rette fode. Socialdemokraterne vil kigge på problemerne i samarbejde med andelsboligmarkedets relevante parter for at få et overblik over de reelle udfordringer. Vi mener, at markedet er et godt alternativ til ejerboligmarkedet, og derfor skal vi fortsætte med at gøre markedet mere gennemskueligt, så man kender prisen på sin andelsbolig, og har et overblik over foreningens lånetyper. Det er de største udfordringer, mener vi. Vi skal selvfølgelig også se på, om andelsboligforeninger kan blive omfattet af tilskud til energirenoveringer. Vi ved, at nogle foreninger ønsker at komme i gang.

3. Vi vil ikke afskaffe den. Maksimalprisen er det gode ved andelsboligmarkedet, fordi den bevarer forskellen på andels- og ejerboligmarkedet. Ved maksimalprisen kender man prisen ved ikke at slippe den fri på det åbne marked.