Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Tømrermester RFA

Det skal du være opmærksom på, når du køber en andelsbolig

Ejerlejligheder i de større byer sælges som varmt brød. Priserne er stigende og ligner snart de priser, som man så før finanskrisen. Stigende priser på ejerlejlighedsmarkedet smitter af på andelsboligmarkedet, og her bliver andelsboligerne også solgt efter kort tid og ofte til maksimalpriserne. Ligesom at man med en ejerlejlighed ikke ved, om et køb vil betyde en økonomisk gevinst eller et tab, som kan man heller ikke vide sig sikker, når man køber en andelsbolig. Vi har her samlet nogle gode råd, der kan ruste dig inden, du investerer i en andelsbolig.

Flere medier har i den senere tid advaret om, at der på andelsboligmarkedet er flere andelsboliger, som er gældsfælder. Antallet af andelsboligforeninger, som har en sund økonomi er dog betydeligt større. Ønsker man at købe en andelsbolig skal man derfor blot tage nogle få forholdsregler, for at undgå de såkaldte gældsfælder. Som udgangspunkt er det andelsboligforeningens belåningsgrad, man som boligkøber skal være opmærksom på. Jo større en del af ejendommens værdi, som er belånt – jo mere økonomisk sårbar er foreningen.

Gennemgå foreningens økonomi:

De fleste andelsboligforeninger har en ganske fornuftig økonomi, men et mindre antal andelsboligforeninger har en stor gæld, fordi de har tegnet lån, som er vokset. Når du investerer i en andelsbolig bør du derfor være opmærksom på, om andelsboligforeningens lån kan betyde højere månedlige udgifter for dig som andelshaver. Ifølge DR bør du derfor være ekstra opmærksom, hvis andelsboligforeningen har:

– Et lån med renteswap
– Meget store lån i forhold til foreningens samlede værdi.
– Hvis foreningen har en variabel rente og renten stiger
– Hvis foreningens lån er afdragsfrie, og afdragsfriheden ikke kan fornyes

Søg rådgivning

Det anbefales ikke, at du skriver under på nogle aftaler, før du har talt med enten din bank, eller en advokat. En advokat vil kunne hjælpe med juridiske aspekter og eksempelvis vejlede dig i, hvordan andelsboligforeningens vedtægter er skruet sammen.

Advokatforbehold

Hvis du føler dig presset til at skrive under på en købsaftale, fordi der er mange om buddet, så kan du altid skrive under aftalen med et såkaldt bank- og advokatforbehold. Godkender din bank eller advokat ikke aftalen, så kan du med et sådan forbehold komme ud af aftalen.

Ejendommens stand

Når du køber andelsbolig, er det også en god idé at se på ejendommens generelle stand. Hvor er der fejl og mangler? Skal der finansieres større vedligeholdelsesarbejder, som der ikke er budgetteret med? Mange foreninger har en vedligeholdelsesplan til ejendommen. Her kan du se hvilke vedligehold, der er planlagt og om der er sat penge af til dem, eller om der er chance for at de kan betyde en øget husleje.