Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Bykærs Anlæg ApS

Det skal du undersøge, inden du køber andelsbolig

Når du køber en andelsbolig, er der en række ting, du bør overveje, inden du sætter underskriften på salgsaftalen. Især efter de seneste års eksempler på insolvente foreninger, skal man have et vågent øje på foreningens økonomi.

Gennem de seneste års krisesnak på andelsboligmarkedet er det blevet legitimt at stille spørgsmålstegn ved en forenings økonomi. Flere foreninger ligger i retssag for deres overlevelse, hvor andelshaverne står tilbage med usælgelige andelsboliger, der sælges for 1. krone. Alligevel bliver køberne væk, fordi foreningens økonomi er direkte usund.

Selv om foreninger som disse hører til mindretallet af det samlede antal af andelsboligforeninger i Danmark, skal man som køber af en andelsbolig være opmærksom på en række ting, herunder de økonomiske perspektiver, når man går ind i en handel om en andelsbolig.

Tjek papirerne

Finder man sin dømmeandelsbolig, kan man have en tendens til at lade sig forblinde af eventuelle mangler og administrative forhold i vedtægter og regnskaber. Men for at undgå at blive snydt eller udsat for ubehagelige overraskelser, er der en række ting, man skal tjekke.

Først og fremmest skal man undersøge foreningens regnskaber for at se, hvad der er af lån, og hvilke lån, foreningen har optaget. I den forbindelse skal det nævnes, at flere andelsboligforeninger har fået økonomiske vanskeligheder pga. de famøse swap-lån under den økonomiske krise. Så for at undgå at havne i en økonomisk usund andelsboligforening, skal lånene tjekkes for at sikre, at lånene ikke er for store i forhold til foreningens indtægter og drift.

Undersøg kommende projekter

Derudover bør man tjekke foreningens vedtægter og referater fra bestyrelsesmøder, hvor det fremgår, hvilke renoveringsprojekter, der er udført, og hvilke der kan komme i fremtiden. Fremgår det for eksempel, at foreningen skal have udskiftet samtlige vinduer inden for de næste 12 måneder, skal man være opmærksom på, at det kan medføre en forhøjelse af den månedlige boligydelse, hvis foreningen ikke har sparet pengene op.

Man kan ikke forvente at finde en forening, hvor alt er lavet såsom vinduer, taget, facaden, faldstammer osv., men det er vigtigt at undersøge, om der er et økonomisk råderum til de store investeringer.

Ligger boligydelsen fast?

Det kan også være en god ide at undersøge, om den månedlige boligydelse ligger fast en årrække frem, hvilket typisk signalerer, at foreningen har styr på økonomien. Er der tale om en dyrere boligydelse, skal alarmklokkerne ringe. Her skal man undersøge, hvorfor boligydelsen stiger.

Det skal naturligvis nævnes, at omkring 90 procent af landets andelsboligforeninger er sunde foreninger, men pga. de sidste ti procent, bør man i dag undersøge foreningens samlede økonomi for at undgå at havne i en forening, der er i risiko for at blive økonomisk insolvent.

Det er klogt at tjekke:
– Foreningens regnskaber
– Vedtægterne
– Referater for bestyrelsesmøder
– Vedligeholdelsesplaner
– Hvilke lån er optaget
– Den månedlige boligydelse
– Kommende renoveringsprojekter
– Tal med nogle af foreningens beboere