Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Rohde & Hansen Ejendomsservice ApS

Det bliver sværere at stifte nye andelsboligforeninger

Meget peger i retning af, at det i fremtiden bliver en vanskeligere proces at stifte en andelsboligforening, end det hidtil har været. Grunden til dette er, at regeringen netop har bragt en lovstramning på dagsordenen, der fremover vil stille højere krav til beboere, der ønsker at stifte andelsboligforeninger. Lovforslaget er fremsat som følge af de mange sager om andelsboligforeninger med usunde økonomier.

I tiden før finanskrisen blev mange nye andelsboligforeninger stiftet. Økonomien var stadig opadgående, og det blev på det tidspunkt af mange set som en god investering at stifte andelsboligforeninger – Simpelthen fordi man troede, at ejendomspriserne ville blive ved med at stige, hvilket betød, at der kunne være store økonomiske fordele for beboerne ved at stifte andelsboligforeninger. Da finanskrisen indtrådte, var de tider forbi, og på grund af faldende ejendomsværdier og for optimistiske budgetter er en række andelsboligforeninger i dag fanget i et økonomisk morads, som det er svært for dem at komme ud af. Det har blandt andet betydet, at en stor gruppe andelshavere i dag er blevet teknisk insolvente.

For at undgå den slags scenarier i fremtiden lægger regeringen nu op til, at der skal ske stramninger på området. Ifølge boligminister Carsten Hansen skal der fremover i højere grad sikres, at andelsboligforeninger bliver stiftet på et mere sikkert økonomisk grundlag.

Større procentdel skal tage del i stiftelsen

Tidligere har det været muligt at stifte en andelsboligforening, selvom kun omkring en tredjedel af ejendommens beboere var med i stiftelsen. Det vil ikke længere være muligt med de nye stramninger. Regeringen vil have, at nystiftede foreninger fremover skal have minimum 60% beboertilslutning. Dermed håber regeringen, at man kan sørge for, at det økonomiske grundlag i foreninger vil have et mere solidt fundament end tidligere. Venstre har været ude og kommentere på regeringens forslag om stramninger. Ifølge dr.dk er Venstres boligordfører Louise Schack Elholm som udgangspunkt positivt stemt over for det nye tiltag – dog mener hun ikke, at der bør være 60% beboertilslutning. Hun mener bare, at der skal være flertal i ejendommen. Hvis over halvdelen af beboerne gerne vil stifte en andelsboligforening, bør det ifølge hende være tilstrækkeligt, så det aldrig kan være mindretallet i en ejendom, der bestemmer.

Et kritikpunkt af stramningen er ifølge dr.dk, at der ikke altid er sammenhæng mellem sund økonomi og beboertilslutning i foreninger. Derfor vil nogle potentielle andelsboligforeninger ikke blive stiftet, fordi de ikke har tilstrækkelig stor beboertilslutning, selvom de kunne stifte foreninger med sund økonomi.

Større krav til budgettering

Fremover vil der desuden blive stillet strengere krav til dokumentationen af nystiftede foreningers regnskaber og budgetter. Ønsker man at stifte en forening, skal man forberede sig på, at skulle fremvise grundige budgetter for foreningen. Budgetter, der skal gælde 10 år ud i fremtiden, hvor der både tages forbehold for foreningens drift samt eventuelle vedligeholdelsesprojekter, der vil påvirke foreningens økonomi. Dermed håber regeringen at kunne sikre, at de andelsboligforeninger, der stiftes fremover kan køre rundt.