Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Tømrermester RFA

Der vedligeholdes som aldrig før

Boligen vedligeholdes som aldrig før

Vi renoverer og istandsætter for milliarder. Når året er omme, vil vi med hus og have eller lejlighed have spenderet i alt 89,3 mia. kr. på nye tage, badeværelser, vinduer, kviste, gulve, tagrender, stenbelægninger i haven, facader og omfangsdræn, vurderer Håndværksrådet.

Det svarer til, at hver eneste danskere – ung som gammel – bruger 17.000 kr. om året på at vedligeholde og forbedre boligmassen. For fem år siden var tallet 15.600 kr.

»Det er de private boligejere, der fører, når det gælder istandsættelse og vedligeholdelse af boliger og bygninger. Her halter det offentlige pænt bag efter. Jo bedre vi holder vores huse og lejligheder i stand, jo mere bliver de også værd, så på den måde skaber ejerne af lejligheder og huse selv deres værdier. Boligerne er i dag i væsentligt bedre stand end de var for 10-15 år siden,« siger Jakob Brandt, økonom i Håndværksrådet.

80 pct. af hele værditilvæksten i byggesektoren – i alt 3,3 mia. kr. fra 2004-2005 – ligger ifølge Håndværksrådets Byggeanalyse på reparations- og vedligeholdelsesopgaver. Husejerne bruger i dag 10-15 pct. mere på at renovere og vedligeholde deres bolig end for fem år siden. Resultatet er bedre boliger og sommerhuse – og dermed højere priser. Jakob Brandt vurderer, at turen nu er ved at komme til de mere usynlige forbedringer af boligen – samt moderniseringer af sommerhusene.

Nye områder

Hvor husejerens fokus hidtil har ligget på det meget image-prægede område – et lækkert køkken, et stort og delikat badeværelse, en pudset facade, udenoms-arealerne og rumforbedringer, så vil pengene i de kommende år blive anvendt på sådan noget som energiruder, isolering, nye oliefyr, dræn og lignende.

»Nu er turen kommet til de mere langsigtede forbedringer, hvor gevinsten og glæderne her og nu måske er behersket, men hvor fordelene bliver desto tydeligere hen ad vejen. Der ligger store besparelser gemt i at skifte vinduer og få en VVS-mand til at tjekke, hvor økonomisk oliefyret er.

Derfor vil vi i de næste par år se, at folk begynder at investere mere i den slags,« forudser Jakob Brandt.