Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Energidrift A/S

Den nye energimærkning og overgangsordning

Bygninger er den største energisluger i samfundet. Næsten halvdelen af Danmarks samlede energiforbrug anvendes til opvarmning, ventilation og lys i bygninger.

En række ændrede regler skal nu medvirke til at spare på energien i danske bygninger til gavn for privatøkonomien, miljøet og samfundet. De nye regler indføres som led i gennemførelsen af EU’s bygningsdirektiv om bygningers energimæssige ydeevne.

Målet er at reducere energiforbruget i bygninger til opvarmning, ventilation, køling, belysning og varmt vand mv. I Danmark er direktivet bl.a. udmøntet i en ny energimærkningsordning for bygninger.

Den nye ordning erstatter de hidtidige energimærkningsordninger (EM og ELO) og gælder for nye såvel som eksisterende bygninger, undtagen f.eks. industri og landbrug. Fra 1. januar 2007 skal der endvidere foreligge energimærkning ved udlejning.

Det gælder:

  • Boliger
  • Kontorejendomme (handel og service)
  • Administrationsejendomme
  • Institutioner

De nye regler indebærer, at sælger eller udlejer af en ejendom skal fremlægge en gyldig energimærkning.

En række bygninger er undtaget fra kravet om energimærkning, herunder bygninger til industri og håndværk. En samlet liste og energimærkningsordningens øvrige bestemmelser inkl. overgangsreglerne fremgår desuden af bekendtgørelsen om energimærkning af bygninger.

Du kan desuden læse mere om den nye energimærkningsordning her.

I perioden fra 1. januar 2006 til 31. august 2006 er der etableret en overgangsordning mellem de gamle og de nye ordninger. Overgangsreglerne har især betydning for de energikonsulenter, der skal udføre energimærkningerne. Konsulenterne kan læse mere her.

Den forlængede overgangsordning fra 1. april til 31. august 2006 skyldes forsinkelser i udviklingen og udbredelsen af de IT-programmer, som energikonsulenterne skal anvende til at udarbejde de nye mærker.

Kilde: Energistyrelsen