Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Energidrift A/S

De offentlige vurderinger er på vej

Nu er de endelig på vej. De offentlige vurderinger fra 2008 bliver udsendt fra den 2. februar og offentliggjort på nettet i marts måned. Og de bliver med garanti modtaget med spænding rundt omkring i foreningerne, da der med stor sandsynlighed vil forekomme lavere vurderinger end i 2006. Årsagen er naturligvis det store prisfald på boligmarkedet generelt og at de sidste vurderinger blev foretaget, da markedet toppede i slutningen af 2005.

Andelsportal.dk har talt med fuldmægtig Lone Munk fra SKAT for at få en indikation af niveauet på de kommende vurderinger, men desværre kunne vi ikke få en klar udmelding om hvorvidt vurderingerne ville falde eller holde niveauet fra 2006. Sidstnævnte er næppe sandsynligt i hovedstaden, da hele boligmarkedet siden sidste vurdering er faldet – eksempelvis i København med over 30 %. Så hvis der kommer et fald i vurderingerne, som Andelsportal.dk forventer, skal rigtig mange andelsboligforeninger nedsætte andelskronen – og det kan være første gang, at det bliver et udbredt fænomen. Mange foreninger har dog fulgt det råd som bl.a. Andelsportal.dk i flere år har været talsmand for; nemlig at sætte en buffer af i forhold til vurderingen, så andelskronen ikke følger vurderingen 100 %.

Risiko for tab 

Det er åbenlyst, at især mange nye andelshavere risikerer, at sidde med en andelslejlighed, som er mindre værd i marts 09 end hvad de gav for den, da den blev købt. Det kan især blive hårdt for dem der har købt inden for de sidste par år. Hér toppede boligpriserne – også på andelslejligheder – og de risikerer, at andelskronen falder, og dermed sidder med et lån, som ikke kan dækkes ved et eventuelt salg. Situationen er dog ikke værre end for mange andre boligejere, der også sidder med lån, som oftest er højere end den aktuelle salgspris. Der er to løsninger på problemet; Enten skal man blot blive boende eller også må man sælge med tab. Længere er den sådan set ikke med mindre at bankerne begynder at blive nervøse og opsiger lånene hos dem som er teknisk insolvente.

Valuarvurdering kan hindre en nedskrivning

Hvis den offentlige vurdering falder voldsomt kan det for mange foreninger betale sig at ændre vurderingsprincip til valuarvurdering. De vurderinger har nemlig historisk set været højere end de offentlige af flere årsager; En valuarvurdering skal afspejle handelsprisen, som generelt har ligget højere end den offentlige vurdering. Derudover bliver den enkelte andelsboligforenings ejendom gennemgået og vurderet selvstændigt, frem for en overordnet offentlig vurdering. Valuaren vil bl.a. opdage forbedringer, som nye altaner eller en flot renoveret gårdhave, som vil påvirke den samlede vurdering i positiv retning.