Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Altan.dk

Dansk Geo-servEx A/S

Dansk Geo-servEx A/S er landsdækkende miljørådgiver med speciale i miljømæssige risikovurderinger, indeklimamåling, undersøgelse samt oprensning af forurenet jord og grundvand. Især sidste kompetenceområde kan være interessant for andelsboligforeninger, som eksempelvis gerne vil have undersøgt deres udearealer.

DGE blev grundlagt i 1985 og deres primære arbejdsområder i startfasen var rådgivning indenfor mineral-, olie- og gasefterforskning, som hurtigt udviklede sig til også at omfatte miljøsektoren i takt med den større efterspørgelse på netop dette fagområde.

I dag er DGEs kerneområde miljøsektoren, og primære opgave at tilbyde seriøs og uafhængig miljørådgivning. DGE er medlem af foreningen FRI (Foreningen af Rådgivende Ingeniører), i hvilken foreningens medlemmer er forpligtet til at følge et sæt etiske spilleregler for deres rådgivningsvirksomhed. Dette medvirker bl.a. til at DGE tør garantere deres kunder en seriøs og uafhængig rådgivning.

Hos DGE er den primære ressource deres medarbejdere. DGE beskæftiger i dag ca. 45 medarbejdere, som repræsenterer en lang række specialområder, bl.a. geologer, kemiingeniører, biologer, geofysikere og miljøteknikere. Denne brede medarbejdersammensætning gør, at de i dag kan tilbyde meget stor erfaring og kompetence indenfor:

· Miljøundersøgelsesprocesser
· Jord- og grundvandsforurening
· Industrimiljø
· Vandforsyning

DGE har sit hovedsæde i Højbjerg ved Århus, og har yderligere 7 afdelinger rundt om i Danmark. Som seneste skud på stammen i 2004 etableret DGE to afdelinger Sverige, et marked de forventer sig meget af.

Du og din forening finder mere uddybende beskrivelser omkring DGEs arbejdsområder med referencer på www.dge.dk og du er velkommen til at kontakte dem på telefon 7010 3400.
DGE – Dansk Geo-servEx A/S
– din troværdige partner indenfor målrettet miljørådgivning