Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Tømrermester RFA

Dansk Bygningssyn

Vurderingsrapporter, vedligeholdelsesplaner, byggeteknisk rådgivning – Dansk Bygningssyn

Dansk Bygningssyn yder byggeteknisk rådgivning til alle former for renovering og vedligehold. Inden større vedligeholdelsesarbejder sættes i gang, vil det være af økonomisk stor betydning, at udarbejde en vedligeholdelsesplan, som kan danne grundlag for at budgettere med årlig henlæggelser til vedligehold. Vi udarbejder vurderingsrapporter, til brug for fastsættelse af værdien af forbedringer, fejl og mangler, i forbindelse med køb og salg af andelsboliger. Læs mere om Dansk Bygningssyn på www.dbsyn.dk

Nærmere virksomhedsbeskrivelse

Dansk Bygningssyn er en arkitektvirksomhed med speciale i renovering og tilsyn med nyt og eksisterende byggeri samt planlægning af vedligehold.

Byggeteknisk rådgivning – tag-/facaderenovering samt ombygninger i den enkelte andelsbolig såsom køkkener og baderum, er tit og ofte små rum hvor mange af byggeriets tekniske og komplicerede konstruktioner skal løses og inden igangsætning godkendes af de lokale myndigheder (kommunens tekniske forvaltning). Dansk Bygningssyn yder den byggetekniske rådgivning der sikrer valg af den optimale løsning samt planlægning af arbejdet, herunder udarbejdelse af tegninger, beskrivelse, tidsplaner, indhentning af tilbud / afholdelse af licitation, indgåelse af aftale med håndværkere, samt byggeledelse og fagtilsyn. Endvidere forestår Dansk Bygningssyn kontakten til teknisk forvaltning med henblik på endelig byggetilladelse til byggeprojektet.

Vedligeholdelsesplaner – bliver mere og mere brugt, da det skaber overblik over en ejendoms tilstand.

En vedligeholdelsesplan er kort fortalt produktet af en registrering og systematisering af bygningers skader, mangler og tilstand samt en prissætning og prioritering af de bygningsdele, der skal vedligeholdes/forbedres over de næste 10 år eller efter behov.

Vedligeholdelsesplaner opbygges til at kunne indeholde både udvendige og indvendige bygningsdele.
Alle skader, mangler og tilstande registreres i et edb-program, “DBD – drift og vedligeholdelse”.

Vurderingsrapport – er et lejlighedssyn, der foretages inden overdragelse af en andel i forbindelse med køb og salg af andelsboliger.

Gennemgang af boligen omfatter en vurdering af eventuelle fejl og mangler, den almindelige vedligeholdelsesstand samt værdien af udførte forbedringer og/eller mangler.

Fejl og mangler vurderes bl.a. i forhold til evt. ulovligheder samt foreningens holdning, praksis og vedtægter.
Vedligeholdelsesstand vurderes efter et erfaringsmæssigt skøn.

Vi kommer gerne og demonstrerer hvorledes en vedligeholdelsesplan kan se ud eller informerer yderligere om vurderingsrapporter og byggeteknisk rådgivning. Vi træffes på 7443 7677 / 2169 1521. Se også www.dbsyn.dk

Jeg afventer at høre fra dig!

Venligst
Gert Backman
DANSK BYGNINGSSYN
74 43 76 77 / 21 69 15 21
Fax: 74 43 76 78
info@dbsyn.dk – www.dbsyn.dk