Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Østjysk Tagbyg ApS

By & Bolig Administration

By & Bolig Administration er en familieejet administrationsvirksomhed, der har etableret sig på Nørrebro i foråret 2001. Som mellemstor ejendomsadministration med uddannede ejendomsadministratorer, har de et bredt og grundigt funderet branchekendskab. By & Bolig Administration beskæftiger sig udelukkende med ejendomsadministration for andre og de vil være en anderledes ejendomsadministration, hvor dialog, flexibilitet, engagement og kvalitet er i fokus. Det betyder, at de arbejder med individuelt tilpassende administrations løsninger, at de til daglig udfører administrationsopgaver hurtigt og præcist. De sætter professionalisme og faglige indsigt højt, men er af væsen både glade og nemme at have med at gøre. De er uformelle, kan takle forandringer og udfordringer, og har et solidt fagligt netværk.

De tilbyder administration af alle typer fast ejendom: Andelsboligforeninger, Ejerforeninger, Udlejningsejendomme, Erhvervsejendomme, Indkøbscentre, Gårdlaug, Grundejerforeninger og lign. Derudover har de egen vurderingsmand og kan tilbyde bygherrerådgivning ved større byggesager samt egentlig byggesagsadministration.

De opgaver de løser, er f.eks. opkrævning af ydelser med rykning ved for sen betaling, ophævelse af lejemål, eksklusion, incasso, udarbejdelse af varslinger, budgettering, budgetopfølgning, betalingsstyring, bogføring, færdiggørelse af regnskab til revisor, rådgivning af udlejere og bestyrelser, varetagelse af beboerkontakt, byggesagsadministration, løbende sagsbehandling, behandling af forsikringsskader, besigtigelse ved ind- og udflytning, udarbejdelse af beboelses- og erhvervslejekontrakter, overdragelsesdokumenter, besvarelse af mæglerforespørgsler, gennemførelse af huslejenævnssager/boligretssager, deltagelse i og ledelse af møder med beboere, bestyrelser, generalforsamlinger, o.l.

Har I brug for nærmere information eller oplysning om priser, er I velkommen til at kontakte By & Bolig Administration på telefon 35 35 75 03 eller se mere på deres hjemmeside www.byogbolig.com.