Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Rohde & Hansen Ejendomsservice ApS

Borgmester vil disponere over hver 10. andel

Andelsportal.dk har talt med socialborgmester Mikkel Warming fra Enhedslisten, som mener, at de private boligforeninger skal være med til at løfte de store boligsociale problemer, som ghettoiseringen i bl.a. København, Odense og Århus ifølge borgmesteren har medført.

I første omgang vil borgmesteren nøjes med at opfordre andelsboligforeninger til at reservere hver 10. plads på ventelisterne til mennesker, som bor i socialt belastede boligområder, som Mjølnerparken på Nørrebro. Men hvis det ikke lykkedes via frivillighedens vej, så antyder Mikkel Warming, at han vil arbejde på et direkte indgreb overfor boligforeningerne.

Hvordan den private ejendomsret skal omgås valgte borgmesteren klogelig nok ikke at komme ind på, hvilket er meget rimeligt, set i lyset af bl.a. Enhedslistens forslag til at ændre lokalplanen, så en speciel ejendom (læs: Huset på Jagtvejen 69) skulle anvendes til et specielt formål.

ABF ikke afvisende

Ifølge Mikkel Warming har ABF (Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation) ikke været afvisende over for forslaget, og derfor vil borgmesteren fortsætte dialogen med interesseorganisationen.

På Andelsportal.dk har vi sat en undersøgelse i gang og indtil videre ser det ud til at ABF måske får lidt problemer med at hjælpe borgmesteren, hvis de vel og mærke vil afspejle deres medlemmers holdning. Undersøgelsen viser indtil videre, at lidt over 80 % ikke synes det er en god ide, at kommunen skal have ret til at disponere over hver 10. andelslejlighed.

Almennyttig ind hos andelsforeninger, ikke omvendt

Desværre havde den travle borgmester ikke tid til at svare på hvorfor han og Enhedslisten er imod, at sælge boliger i den almennyttige sektor, så den enkelte karré ganske langsomt kunne omdannes til andels/ejerforeninger.

I stedet vil Mikkel Warming langt hellere gøre en del af de private ejerboliger til almennyttige. Det er en logik, som kun politikere er i stand til at gennemskue, men der er naturligvis partipolitik i at have rigtig mange almennyttige boliger – især hvis man ligger på midten og ud til venstre af den politiske palette.