Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Tømrermester RFA

Borgerne ønsker ikke nærpoliti

Stik mod politikernes ønsker i de seneste politiforlig, er borgerne temmelig ligeglade med synligt politi i deres lokalområde. Det viser en offentliggjort undersøgelse fra Visionsudvalget, som præsenterer sit arbejde med fremtidens politi.

Politiet skal omgående rykke ud, når et indbrud er i gang. Og betjentene skal være på pletten hurtigt, når to biler er stødt sammen, og der er tilskadekomne. Derimod er danskerne forholdsvis ligeglade med, om politiet patruljerer eller i øvrigt er synligt i lokalområdet, viser en omfattende borgerundersøgelse fra Visionsudvalget, som Berlingske Tidende er kommet i besiddelse af.

Det går stik imod den hidtidige opfattelse af borgernes ønsker til politiet, og Visionsudvalget, der er nedsat af justitsminster Lene Espersen (K) til at give et bud på fremtidens politi, vil derfor kritisere politikerne for de senere års politiforlig: Politikerne har fokuseret alt for meget på tryghed frem for reel kriminalitetsbekæmpelse, mener udvalgets formand, direktør Erik Bonnerup.

»Det med synligt politi risikerer jo bare at gøre borgerne utrygge, hvis de ser betjentene alt for tit,« siger Erik Bonnerup.

Han bekræfter hovedtrækkene i undersøgelsen, der også viser, at når deltagerne skal vægte 41 af politiets arbejdsområder, kommer udrykning til igangværende indbrud ind som nummer ét, og først på 16. pladsen kommer patruljering i værtshusmiljø. Resten af patruljeopgaverne ligger i bunden af borgernes prioriteringsliste.

Undersøgelsen er foretaget af tre af de førende kriminologer i Danmark, dr. jur. Flemming Balvig, ph.d Lars Holmberg fra Københavns Universitet og dr. jur. Britta Kyvsgaard fra Justitsministeriet, og er bl.a. baseret på interview med 4.033 personer.

Borgerne mener, at politiet først og fremmest skal bruge kræfterne på at opklare forbrydelser mod mennesker fremfor mod ting. Især narko- og voldsforbrydelser ligger meget højt på borgernes prioriteringsliste.

Opklaring af indbrud i virksomheder og private hjem prioriterer borgerne langt lavere. Hastighedskontrol – især på motorvejene – og miljøkriminalitet, prioriterer borgerne temmelig lavt, viser undersøgelsen.

Formanden for Politiforbundet i Danmark, Peter Ibsen, der selv har deltaget i Visionsudvalget, er temmelig overrasket over resultatet.

»Det viser sig åbenbart, at borgerne ønsker noget helt andet, end det vi i politiet og politikerne er gået efter ved de seneste politiforlig,« siger Peter Ibsen.

Som omtalt i Berlingske Tidende søndag ventes Visionsudvalget at foreslå langt færre, men meget større politikredse, end de 54, der findes i dag. Og dermed underbygger undersøgelsen i høj grad de konklusioner, som Visionsudvalget ventes at komme frem til: At borgerne er mere interesseret i et effektivt politi end et lokalt politi.

Justitsminister Lene Espersen ønsker først at kommentere undersøgelsen, når hun i morgen fremlægger Visionsudvalgets bud på fremtidens politi.

Kilde: Berlingske