Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Tømrermester RFA

Blyfri vandhaner

Endelig er det muligt at få armaturer, der er fremstillet i rent messing, uden indhold af det meget skadelige og sundhedsfarlige tungmetal, bly.

Hvis du så TV2 udsendelsen mandag den 22. oktober om kinesisk producerede vandhaner med alt for højt bly- og nikkelindhold er nedenstående nok meget interessant:

Det er lykkedes et lille dansk handels- og produktionsfirma at fremstille en helt ny generation af armaturer med et indhold på 0,0 % bly i messinglegeringen.

Efter længere tids omfattende udviklingsarbejde er de blyfri armaturer nu klar til at blive solgt i Danmark. Ønsket har været at forbedre de allerede eksisterende VA- godkendte armaturer uden at ændre på de vitale dele, således at armaturerne kan sælges uden yderligere ventetid på eventuelle nye VA-godkendelser. Det er således udelukkende en afgiftning af skadelige stoffer i råvarerne der er foretaget – samtidigt er det besluttet at fordoble garantiperioden mod dryp fra 5 år til 10 år.

I Danmark er det desværre stadigvæk tilladt at sælge armaturer med en ret stor mængde af blandt andet bly i messinglegeringen, hvilket betyder at der kan være en afsmittende effekt på drikkevandet. Bly optages væsentligt hurtigere i vores organisme gennem væske end gennem fast føde, derfor er det naturligvis yderst problematisk med bly i drikkevand – specielt såfremt grænseværdierne overskrides, hvilket desværre sker af og til specielt i de ret billige armaturer fra Fjernøsten.

De nye blyfri armaturer sikrer, at du får rent drikkevand til glæde for alle, men specielt børnene som er ekstra udsatte for blyforgiftning. Børn optager nemmere bly i kroppen end voksne, og de har ofte en anden “vandhanekultur” end voksne.

Naturligvis er der en prisforskel på de råvarer der bruges til blyfri armaturer, og de råvarer (ofte genbrugsmetaller) der bruges til almindelige billige armaturer. For at holde prisen på et anstændigt niveau for det færdige produkt, sælges armaturerne primært via webshop, altså så direkte fra producenten til kunden som muligt. I starten vil antallet af armaturer der er til rådighed være ret begrænset, simpelthen fordi det tager forholdsvis lang tid at producere og få fyldt lagrene op. Kunderne vil derfor blive betjent efter først til mølle princippet. Samtlige blyfri armaturer er naturligvis patentanmeldte.

Du kan læse meget mere om de nye armaturer på www.blyfri-vvs.dk