Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Tømrermester RFA

Bestyrelsesansvar?

Bestyrelsesansvar og foreningens forsikring

I forlængelse af den nye lovgivning omkring lån med pant i andelen, får den enkelte bestyrelse i landets andelsboligforeningerne en del ekstra arbejde. Når en andelshaver ønsker at optage et lån med pant i sin andel, har bestyrelsen nemlig pligt til at afgive en særlig erklæring om, hvorvidt en låntager allerede har optage pant i pågældende andelslejlighed.

Forening skal rent praktisk kontrollere andelsboligbogen for pantegæld og udlæg – også når andelsboligen sælges. Dette er meget vigtigt, da foreningen og dermed bestyrelsen kan blive erstatningsansvarlig, hvis den fulde købesum afregnes til sælger, selvom der er pant i andelen. Med andre ord skal bestyrelsen sørge for at have en bestyrelsesansvarsforsikring, for hvis uheldet er ude, kan det enkelte bestyrelsesmedlem blive gjort økonomisk erstatningsansvarlig overfor tredjepart. Og det kan blive meget dyrt.

I forlængelse af ovenstående og som omtalt i vores seneste nyhedsbrev, har Andelsportal pr. 1 januar 2005 indgået et samarbejde med Assurance Partner, der som forsikringsmægler rådgiver i omegnen af 600 andelsboligforeninger. Assurance Partner indgår nu i Andelsportal.dk’s rådgivningspanel (Rådgivning) og stiller herved deres ekspertise til rådighed for vores foreninger, som nu kan stille spørgsmål omkring forsikring.

Assurance Partner

Som forsikringsmæglere er det Assurance Partners opgave at varetage foreningernes forsikringsinteresser i enhver henseende. Det indebærer bl.a., at de udbyder den enkelte forenings forsikringsbehov på forsikringsmarkedet. Udbuddet sker med min. 100.000 etagemeter ad gangen, hvor de udbyder en række andelsboligforenings forsikringsbehov samlet for derved at få de bedste tilbud hjem.

De forsikringsselskaberne der inviteres til at deltage skal afgive tilbud, der lever op til en række krav, som Assurance Partner stiller til dækningen. De forsikringsløsninger Assurance Partner på denne måde skaber til deres kunder yder derfor en bedre dækning end forsikringsselskabernes standardprodukter.

Assurance Partners arbejde begrænser sig ikke kun til at skabe og vedligeholde forsikringsløsninger. Også ved skader varetager de deres kunders forsikringsinteresser og står for al korrespondance med forsikringsselskaberne fra anmeldelse til erstatningsudbetaling.

Bestyrelsesansvar

Med bistand fra advokat lic. jur. Morten Samuelsson har Assurance Partner udviklet forsikringsbetingelser for bestyrelsesansvar, foreningsansvar, retshjælp og underslæb – ligesom nyhederne ledelsesansvar og rådgivningsansvar har set dagens lys. Som paraply kaldet Ansvarsprogrammet.

Ansvarsprogrammet er et rigtig godt tilbud til andelsboligforeninger, der ønsker en ordentlig forsikringsdækning mod bestyrelsesansvar, foreningsansvar, retshjælp og underslæb. Specialiseringen har båret frugt. Mere end 600 kunder med tilsammen over 3,5 mio. etagemeter ejendom har i dag valgt Assurance Partner som forsikringsmægler.

Ved at bruge alle ressourcer på forsikringsløsninger til andelsboligforeninger sikrer Assurance Partner sig, at deres kunder til stadighed vil opleve udbyttet af en af de bedste forsikringsløsninger og et af markedets bedste rådgivning.

Assurance Partner er etableret i 1992 af Niels Ole Sloth, som er uddannet indenfor erhvervsforsikring hos Baltica 1984-1988. Herefter assurandør og centerleder hos Hafnia 1988-1992. Forsikringsmægler

Niels Ole Sloth er eneejer af Assurance Partner, som naturligvis er medlem af Forsikringsmæglerforeningen i Danmark & Bereau International des Producteurs d’Assurances & de Réassurances.

Læs mere på www.assurancepartner.dk eller ring på tlf. 3325 2010 og tal med forsikringsmægler Jakob Melchior eller Niels Ole Sloth om din forenings muligheder for et samarbejde med Assurance Partner.