Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Østjysk Tagbyg ApS

Beskatning af andelsboliger fredet

Trods værdistigninger i milliardklassen på andelsboligmarkedet er området fredet i denne og næste valgperiode, hvis man skal tro samtlige partier i Folketingets skatteudvalg, som Andelsportal.dk har talt med.

Prisstigningerne på ejerboligmarkedet er de senere år også slået igennem på andelsboligmarkedet, hvor mange andelsboliger er steget både 200 og 300 %. Men det stopper ikke her. I de nyeste offentlige vurderinger, vil mange foreninger ifølge SKAT få en yderligere stigning på over 100 %.

BG Bank har analyseret andelsboligmarkedet og mener, at der ligger mere end kr. 80 mia. i friværdi ude hos de danske andelshavere. Men ifølge alle partier i Folketingets skatteudvalg bliver friværdien ikke beskattet de næste mange år.

Andelsboligerne er fredet – med enkelte undtagelser

Andelsportal.dk har spurgt samtlige partier i Folketingets skatteudvalg, hvorvidt der sker ændringer på beskatningen af andelsboliger og -foreninger. Alle partier fortæller samstemmende, at de hverken vil belaste foreningerne med ejendomsskat, eller opkræve ejendomsavancebeskatning hos andelshavere, som får en fortjeneste ved salg.

SF påtænker dog at genfremsætte et forslag, som vil pålægge en avanceskat på 60 %, i tilfælde, hvor en hel andelsboligforening opløses og sælges til en investor. Forslaget blev fremsat i januar 2005, men fik kun støtte af S og EL. Hvis der kommer et regeringsskifte ved næste valg kan det jo være, at de Radikale vil være med på SFs forslag.

Det er jo betryggende for landets andelshavere, at de kan disponere over deres formue de næste mange år uden at være bange for at blive beskattet. Andelsportal lover at holde politikerne oppe på deres løfter – især i næste valgperiode, hvor skattestoppet måske kan komme under pres udtaler Martin Borgstrøm, der er direktør hos Andelsportal.dk.