Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Rohde & Hansen Ejendomsservice ApS

Bedre beskyttelse ved køb

Den 1. september 2005 trådte nye regler i kraft, som skal sikre, at købere af boliger i nye andelsboligforeninger får de nødvendige oplysninger om købets økonomiske konsekvenser.

Nu får købere af nyopførte andelsboliger en bedre beskyttelse. Folketinget har vedtaget en række lovændringer, der pålægger sælgerne af sådanne boliger at give køberne fuld information om de økonomiske konsekvenser af købet, ligesom køberne som noget helt nyt får fortrydelsesret i forbindelse med købet.

De nye regler strammer kravene til det projektmateriale, der udarbejdes i forbindelse med nyopførte andelsboligforeninger. Reglerne betyder bl.a., at køberne skal informeres om boligens kontantpris og om finansieringen af andelsboligforeningens ejendom. Hermed bliver det lettere for køberne at sammenligne prisen på boligen med prisen på en tilsvarende ejerbolig. Desuden får køberen en fortrydelsesret på 6 dage.

Vicedirektør i Erhvervs- og Byggestyrelsen Janus Krarup:
– Det kan være vanskeligt for en køber af en nyopført andelsbolig at gennemskue, hvad den reelle pris på boligen er. Derfor indfører vi nu regler om oplysningspligt, så vi sikrer bedst mulig forbrugerbeskyttelse på området. Samtidig indfører vi en fortrydelsesret på 6 hverdage, så køberen får tid til at gennemgå salgsmaterialet med en rådgiver, inden købsaftalen er bindende.

Fakta:

· Gennem de senere år har der været en stigende efterspørgsel efter nybyggede andelsboliger. Mange af disse andelsboliger udbydes til salg på et tidspunkt, hvor der endnu ikke er stiftet en andelsboligforening, og hvor byggeriet af ejendommen ikke er påbegyndt. Prismæssigt ligger disse boligerne ofte på niveau med lignende ejerboliger.

· I de nye regler stilles bl.a. krav om, at der skal oplyses om boligens kontantpris, specifikation af de lån, foreningens ejendom foreslås finansieret med, den budgetterede boligafgift, hæftelsesforholdene i foreningen, risiko for eventuelle fordyrelser af byggeriet og om bindingsperiodens længde. Endvidere skal der oplyses om køberens mulighed for at fortryde købet.

· Køberne af de nye andelsboliger har fået fortrydelsesret. Inden for en fortrydelsesfrist på 6 hverdage har køberen ret til at fortryde købet. Det koster ikke noget at udnytte fortrydelsesretten.

· De nærmere regler om indholdet af oplysningspligten fremgår af to bekendtgørelser. Langt de fleste salg af andele i andelsboligforeninger under stiftelse er erhvervsmæssige, og reglerne for sådanne salg er indarbejdet i bekendtgørelse om ejendomsformidling, hvor der er indsat et nyt kapitel 8 a. Er der tale om private personers salg af andele i andelsboligforeninger under stiftelse findes reglerne i en ny bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andele i andelsboligforeninger under stiftelse, som i det store og hele henviser til ovennævnte bekendtgørelse.

· Tilsidesættelse af oplysningspligten kan for sælger medføre straf i form af bøde.

· Før lovændringerne trådte i kraft, fandtes der ingen regler om salg af sådanne andele.

For andelsboliger, hvor der er stiftet en andelsboligforening, er der allerede regler for, hvilke oplysninger der skal gives til køberen, ligesom køberen har fortrydelsesret.