Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Bykærs Anlæg ApS

Beboere i Grøndalsvænge afventer politisk indgreb

Tidligere og nuværende beboere fra Andelsboligforeningen Grøndalsvænge har i en længere periode haft en trussel om økonomisk kaos hængende over hovedet. Men nu kan et flertal i Københavns Borgerrepræsentation forhindre dette.

I Københavns nordvest kvarter ligger andelsboligforeningen Grøndalsvænge. Her bor 389 familier, som er kommet i en privatøkonomisk klemme. En overset klausul kan nemlig ændre værdien af deres andelsboliger gevaldigt gevaldigt.

Prisbestemmende klausul er skæbnesvanger

Klausulen, også kaldet en servitut, er 100 år gammel. Den betyder at andelshavere i foreningen ikke må have fortjeneste ved at sælge deres andel. Uheldigvis er der ikke nogle, som har været opmærksomme på klausulen.

De prisbestemmende blev oprindeligt etableret med det formål at staten og kommunerne gav støtte til opførelse af andelsboliger i flere af Danmarks større byer. De blev etableret med det formål, at danskere i lavere indtægtsgrupper havde råd til at blive boende i byerne. Tilskuddet svarede til ca. 20 procent af byggesummen ved opførelsen. Som modydelse tinglyste kommunen deklarationerne, hvorfor at priserne på ejendommen ikke måtte stige. Steg prisen, ville alle værdistigninger tilfalde kommunen. Siden aftalerne blev indgået har mange kommuner droppet klausulerne. På nær Københavns Kommune.

I mange andelsboligforeninger har man været klar over at klausulerne fandtes. I andre har man ikke, som det er tilfældet med Grøndalsvænge. Her fandt en tidligere landinspektør ved et tilfælde servitutten, som var et såkaldt skødeklausul, der var dateret i 1915. Hverken kommune eller andelsboligforening var bekendte med servitutten.

Læs også om de prisbestemmende klausuler i artiklen “Københavnske andelshavere får gigantisk regning af kommunen”.

Københavns Borgerrepræsentation afgør udfaldet

Mandag d. 11.  August 2014 stemte Socialdemokratiet, Enhedslisten og Radikale i teknik- og miljøudvalget imod et forslag fra Konservative om at fjerne servitutten, men nu har de Radikale meldt ud at de er klar til at stemme for at man fjerner servitutten.
Det skyldes et nyt notat med nye oplysninger, der peger på, at det er en historisk fejl, at servitutten ikke er blevet ophævet skriver Politiken. De røde partier i Københavns borgerrepræsentation, der stemmer for at bevare servitutten, stemmer for med det argument, at servitutten sikrer billige boliger i København.

200 familier i økonomisk tovtrækkeri

I den pågældende sag er det familier, der helt tilbage til 2004 kan risikere at blive sagsøgt for at have solgt deres andelsboliger til prisen, som var sat af foreningens andelskrone og det øvrige boligmarked. DR skriver, at cirka 200 familier har købt og solgt boliger i Grøndalsvænge siden 2004 og de kan, hvis servitutten bliver bevaret sagsøge hinanden.

UPDATE 15-08-2014: I dag er et nyt dokument fra Grøndalsvænges arkiver viser nu, at kommunen allerede tilbage i 1972 selv opgav at håndhæve servituttens ordlyd. Københavns kommune forventes at give melding senere i dag for at fortælle hvad de nye oplysninger betyder for kommunen.