Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Tømrermester RFA

Bagtrappen erstattes af sprinkleranlæg

I samarbejde med Dansk Brand og Sikringsteknisk Institut (DBI) har arkitektfirmaet NOVA5 og Arbejdernes Andels Boligforening (AAB) undersøgt hvordan trætrapper kan sikres ved brug af sprinkleranlæg og hvordan løsningen kan anvendes i et konkret byfornyelsesprojekt. Med i det omfattende projekt er også Byfornyelse København og Ingeniørfirmaet DOMINIA.

I mange byfornyelsessager ønsker man at nedlægge bagtrappen for at få plads til moderne køkken- og badefaciliteter. Men når bagtrappen forsvinder øges kravene til brandsikring af hovedtrappen, da den vil være eneste flugtvej ved brand. Det har indtil nu betydet, at hovedtrappen skulle rives ned og erstattes af en trappe i stål eller beton. En temmelig omkostningstung aktivitet, som har sat en stopper for mange byfornyelsesprojekter. Med automatisk trappesprinkling er der nu skabt nye muligheder.

Gammelt håndværk bevares

Etablering af en sprinklerløsning går i al sin enkelhed ud på, at der placeres ét sprinklerhoved pr. etage. Typisk mellem entredørene. Sprinkleren er forsynet med en lille væskeampul, som springer ved 63 °C, hvorefter sprinkleren går i gang. For at undersøge, hvordan sprinklerteknikken fungerer i praksis, gennemførte DBI i januar måned et realistisk brandforsøg i en af AAB’s ejendomme på Tycho Brahes Allé i København.

Forsøget fandt sted i en ældre 5-etages beboelsesejendom, som var under renovering. Der blev gennemført fire forskellige forsøg – to standardforsøg med træbål og to forsøg med barnevogne med et indhold af bl.a. aviser, som blev overhældt med brændbar væske og antændt. Brandene blev startet i bunden af en opgang, lige inden for hoveddøren. Et hold fra brandvæsenet stod standby under forsøget og sørgede for, at de antændte bål var slukket effektivt efter afslutningen af de enkelte forsøg.

Sprinklerløsningen betyder, at smukt og gammelt håndværk kan bevares og en langt bedre udnyttelse af de penge, der investeres i byfornyelse. Beregninger udarbejdet af arkitektfirmaet NOVA5 viser, at brug af sprinklerløsningen i en aktuel byfornyelsessag betyder en besparelse på 1 – 1.2 mio. kr. pr. opgang i en 5-etages ejendom. Sprinklerløsningen er allerede indeholdt i gældende lovgivning (BR 95), som et supplement til Brandteknisk forskrift 251. Lovgivningen er baseret på flere års udredningsarbejde og afprøvning af trappesprinkling ved fuldskalaforsøg hos DBI.

Kilde: DBI