Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Tømrermester RFA

Årsberetning fra Serviceafdelingen

Nu hvor året går på hæld er det en oplagt lejlighed til at kigge tilbage. Året 2008 har været spændende og udfordrende, hvor der er sket meget på bolig- og finansmarkedet, hvilket vi også har mærket i større og mindre grad. Som leverandør har I måske hørt om serviceafdelingen via jeres konsulent; men jeg mener, at det må være på tide, at jeg henvender mig direkte og fortæller lidt om hvordan vi arbejder i serviceafdelingen.

Vores største og vigtigste opgave er, at kontrollere alle opgaver, som vi modtager fra potentielle bygherrer, og det prioriterer vi meget højt, for at eliminere eventuelle prisryttere, som bare vil spilde jeres tid. Vi prøver efter bedste evne at analysere hver enkelt opgave, og få alle relevante informationer fra bygherre vedrørende arbejdsopgaven. Herved har I en bedre mulighed for at vurdere, om det er en opgave, som ligger indenfor jeres kompetenceområde, når jeres konsulent ringer og læser opgaven op for jer.

Vi fortæller så bygherre, hvor mange firmaer vi vil formidle opgaven til. Antallet svinger mellem en og tre firmaer, afhængig af opgavens størrelse. I samme moment gør vi bygherre opmærksom på, at I vil kontakte ham inden for 3 arbejdsdage; men det er min erfaring, at jo før man kontakter bygherre, jo større er chancen for at vinde opgaven. Mit råd er derfor at I tager kontakt, idet I modtager opgaven fra jeres konsulent, som både smser og mailer den til jer.

Det er af største vigtighed, at kontakten mellem dit firma og bygherre bliver etableret som aftalt, og netop derfor modtager bygherre en mail fra os efter 8 dage, hvor vi ganske enkelt spørger om de er blevet kontaktet som aftalt. Hvis det ikke er tilfældet, prøver vi at lokalisere, hvor misforståelsen ligger. Vi kontakter altid bygherre for at få informationer om en eventuel fejl, og efterfølgende ringer vores serviceafdeling de leverandører op, som af den ene eller anden årsag ikke har skabt kontakt. Herved kan opgaven reddes til glæde for vores bygherre og dig som leverandør.

Min generelle opfattelse er, at de fleste firmaer overholder aftalerne; men jeg ser det som en stor udfordring i det nye år, at forbedre vores indsats på dette område, så alle bygherrer bliver kontaktet som aftalt. Men det kan naturligvis ikke gøres uden jeres hjælp for I ved jo bedre end nogen anden, vigtigheden af et godt håndværk og positiv omtale.

Serviceafdelingen står i 2009 foran store og spændende udfordringer, idet vi skal se på alle muligheder for at øge antallet af indkomne opgaver. Vi har udarbejdet en strategi for hvordan vi skal nå denne målsætning og det kræver en hård og solid arbejdsindsats fra alle; Men vi er parate til at tage denne udfordring op, og ser frem til et spændende og udbytterigt år for jer og os.

Afslutningsvis vil jeg gerne på serviceafdelingens vegne ønske jer alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår.

Karsten Arendt, servicechef