Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Tømrermester RFA

Andelsportal i Industriens DB

Følgende artikel var i Industriens Dagblad den 10/8-2005. Dagbladet har et oplag på 40.000 og et læsertale på 80.000:

Webportaler mod karteller

Set i lyset af de seneste begivenheder omkring karteller i VVS-branchen, er det som bygherre vigtigt, at sikre sig mod prisaftaler og karteller. Den sikkerhed kan ifølge boligportalerne Ejerportal.dk og Andelsportal.dk højnes væsentligt, hvis håndværkeropgaven bliver lagt i udbud på Internettet. Portalerne garanterer således, at man aldrig videregiver oplysninger, om hvem der er med i udbudsrunden til andre end bygherre selv.

Andelsportal.dk og Ejerportal.dk er et tilbud til private boligejere og boligforeninger, som har mulighed for at lægge deres håndværkeropgaver i udbud. Efterfølgende får bygherre op til 3 tilbud på den udbudte opgave og kan vælge det bedste og billigste tilbud.

AB Gruppen ApS, som driver portalerne, sikrer samtidig at de omkring 2.500 leverandører og håndværkervirksomheder, der på landsplan er tilknyttet portalerne, lever op til bygherres forventninger. Det sker bl.a. ved tilbagemeldinger fra bygherre efter opgaven er blevet løst, og eventuelle brodne kar bliver efterfølgende slettet fra systemet, lover driftsgruppen. For at servicere bygherre og håndværkere bedst muligt, har AB Gruppen ApS derudover indgået en aftale med Håndværksrådet og Forbrugerrådet, som har udarbejdet en forbrugeraftale omkring byggeri. Forbrugeraftalen bliver sendt til samtlige bygherrer og kan med fordel udfyldes sammen med håndværkeren, så begge parter ikke er i tvivl om, hvad der er aftalt forud for arbejdets start.

Tal og mål

Andelsportal.dk og Ejerportal.dk, som drives af AB Gruppen ApS, servicerer landets boligejere med bl.a. gratis rådgivning, nyheder på boligmarkedet og arbejdsopgaver i udbud. I 2005 har portalerne vidererformidlet opgaver for mere end 400 mio. kr., og når året er omme påregnes en videreformidling i størrelsesorden kr. 1 mia. kr. Portalerne har over 15.000 månedlige brugere.