Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Altan.dk

Andelsportal.dk i Hvidovre Avis

Andelshaverne er nysgerrige omkring nye lån

Hvidovre Avis 09. Februar 2005 11:00

Den nye lov om pantsætning af andelsboliger, der trådte i kraft den 1. februar, giver de cirka 175.000 andelshavere i Danmark mulighed for at finansiere køb, istandsættelser eller forbrug mod pant – dvs. sikkerhed – i boligen. Andelshaverne får således adgang til de afdragsfrie boliglån, som boligejerne i stor udstrækning har benyttet sig af de seneste år.

Amagerbanken har arrangeret informationsmøder for andelsboligforeningerne om de nye regler sammen med Andelsportal.dk og boligadvokat Finn Träff, og interessen og spørgelysten har været stor.

Foreningernes generelle økonomi forringes ikke

De fremmødte bestyrelsesmedlemmer fra andelsboligforeningerne har især været usikre omkring andelsboligforeningens risiko i forbindelse med andelshavernes pantsætning af deres bolig. Og mange har spurgt, om de skal indføre det 80 procents loft over pantsætningen i andelsboligforeningens vedtægter, som loven giver dem mulighed for.

Ifølge advokat Finn Träff giver de nye regler den enkelte andelshaver mange muligheder, og de forringer ikke foreningernes generelle økonomi.

!Jeg vil generelt ikke anbefale, at andelsboligforeningerne begrænser belåningen til 80 procent. Det tjener ikke noget formål, da andelsboligforeningens tilgodehavende hos den enkelte andelshaver går forud for bankens. Det giver bare mere administrationsarbejde for foreningerne, fordi forbedringer af andelsboligen så skal værdiansættes, siger Finn Träff og tilføjer:

“Det er til gengæld meget vigtigt, at andelsboligforenin-gerne kontrollerer pantsætninger i “Andelsboligbogen” i forbindelse med salg af lejligheder, da de kan blive gjort erstatningsansvarlige, hvis sådanne overses.
Afdragsfrihed i 20 år”

Amagerbanken kan berette om mange henvendelser fra både andelsboligforeninger og andelshavere, og Amagerbankens boligchef Helle Stigaard forventer, at en stor del af bankens kunder med andelsbolig vil benytte muligheden for billig og fleksibel kredit til blandt andet nyt køkken, ferierejser eller omlægning af dyrere lån og kreditkort.

“Amagerbanken har en AndelsBoligKredit, der giver andelshaveren en meget fleksibel kredit med en løbetid op til 30 år og mulighed for afdragsfrihed i hele 20 år. I modsætning til et traditionelt lån, hvor man betaler rente af hele lånet fra starten, betaler man med en kredit kun rente af det beløb, der rent faktisk hæves. Og da banken har sikkerhed i andelsboligen, kan vi samtidig tilbyde en meget lav rente”,

siger Helle Stigaard.

Med en AndelsBoligKredit på 150.000 kroner uden afdrag bliver den månedlige ydelse 623 kroner før skat. Med afdrag er ydelsen 1.026 kroner. Vælger man at benytte muligheden for afdragsfrihed, bliver ydelsen altså omkring 40 procent lavere.

Fakta om de nye regler

Andelshavere kan pantsætte deres andelsbolig som sikkerhed for lån til f.eks. køb af bolig, forbedringer eller forbrug. Andelshavere kan fortsat ikke optage realkreditlån.

Andelsboligforeningen kan begrænse pantsætningen til 80 procent af pantets værdi.
Den enkelte andelshavers kreditorer kan foretage udlæg i andelsboligen, hvis andelshaveren ikke betaler sin gæld. Det gælder gæld fra både før og efter den nye lovs ikrafttræden.

Pantsætning og udlæg registreres – tinglyses – i “Andelsboligbogen”, som administreres af retten i Århus.
Andelshavere skal betale et gebyr på 1,5 procent af pantsætningsbeløbet plus en fast afgift på 1.400 kroner til staten for at pantsætte andelsboligen.

Andelsboligforeningen – eller administrator – skal afgive en særlig erklæring (ejerskabserklæring) om, at den andelshaver, der pantsætter sin andelsbolig, har brugsret til andelsboligen, da ejerskabet ikke registreres i “Andelsboligbogen”.

Hvis der er afgivet en ejerskabserklæring vedrørende en andelsbolig, skal andelsboligforeningen – eller administrator – kontrollere “Andelsboligbogen” for pantegæld og udlæg, når andelsboligen sælges. Foreningen kan blive erstatningsansvarlig, hvis det viser sig, at andelsboligen er pantsat, efter at købesummen er udbetalt til sælger.

Andelsboligforeningens tilgodehavende hos den enkelte andelshaver går som hovedregel forud for bankens.
De nye regler gælder, uanset hvad der står i andelsforeningernes vedtægter.
De gamle regler om garantistillelse over for pengeinstitutter i forbindelse med køb af andelsboliger er ophævet.

Sidst ændret: 09. Februar 2005 10:34