Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Rohde & Hansen Ejendomsservice ApS

Andelshavere kan også få gavn af renoveringspulje

Regeringens pulje på kr. 1.5 mia. til renovering af boligen, kan også søges af den enkelte andelshavere. Tilbud kan allerede i dag indhentes og man kan søge tilskud fra efter påske. Læs forslaget i sin helhed nedenfor:

Pressemeddelelse fra Økonomi- og Erhvervsministeriet, den 17. marts 2009

Pulje på 1,5 mia. kr. skal sikre vækst i byggeriet og mere energirigtige boliger

Regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance har i dag indgået aftale om en vækstpulje på 1,5 mia. kr. til renoverings- og bygningsarbejde.

Med den nye pulje får danskerne mulighed for at søge staten om tilskud til håndværkerlønninger, når de står overfor at skulle have renoveret eller forbedret boligen.

Samtidig kan boligejerne og lejerne opnå tilskud til særligt energibesparende materialer.

Hensigten med puljen er at styrke beskæftigelsen i bygge og anlægssektoren, og de 1,5 mia. kr. vil samtidig bidrage til en generel modernisering af bygningsmassen, herunder også energibesparelser.

Økonomi- og erhvervsminister Lene Espersen:

Jeg er glad for, at vi sammen med Dansk Folkeparti og Liberal Alliance har fået detaljerne for vækstpuljen på plads, så vi kan få pengene ud at arbejde i samfundet.

– Med aftalen slår vi 3 fluer med et smæk. Vi sætter gang i beskæftigelsen i byggeriet, vi moderniserer bygningsmassen, og vi gør det på en klog måde, hvor vi sikrer mere energirigtige boliger.

– Det er vigtigt at handle hurtigt, så tingene ikke går i stå. Jeg vil meget hurtigt fremsætte et lovforslag om ordningen, og det er mit håb, at Folketinget vil hastebehandle forslaget, så de første tilsagn om tilskud fra puljen kan gives kort tid efter påske, slutter Lene Espersen.

Fakta om vækstpuljen til renovering

Hvem kan søge

 • Ejere
 • Andelshavere
 • Lejere i private og almene lejeboliger
 • Hvor stort vil tilskuddet være
 • Der ydes tilskud til arbejdsløn, idet dette vurderes at have den største beskæftigelsesfremmende effekt.
 • Tilskuddet udgør 40 procent af arbejdslønnen incl. moms, dog højst 15.000 kr.
 • I forhold til visse energibesparende foranstaltninger, kan der derudover opnås et særligt materialetilskud på 20 procent af materialeprisen, dog maksimalt 10.000 kr.
 • Minimumstilskud udgør kr. 2.000.

Hvad gives der tilskud til

Nedenfor er angivet en liste over de renoverings- og bygningsarbejder, som forligskredsen er enige om skal være berettiget til tilskud. Alle renoveringsarbejder skal leve op til gældende krav. Andelshavere og lejere kan kun søge tilskud til forbedringer, som de i forhold til udlejer/andelsboligforening er berettiget til.

For flere renoveringstiltag vil der tillige ydes tilskud til materialer, der er særligt energieffektive. Disse materialer er markeret med * nedenfor.

Renovering af boligens ydre rammer:

 • Reparation, renovering, isolering og udskiftning af tag, herunder tagrender og afløb
 • Reparation eller udskiftning af ruder og vinduer og terrassedøre med glas*
 • Reparation eller udskiftning af yderdøre, terrassedøre mv.
 • Reparation og isolering af ydervægge
 • Forbedringer af boligers tilgængelighed for handicappede
 • Fornyelse eller etablering af dræn
 • Radonsikring

Renovering af boligens indre rammer mv.:

 • Reparation eller fornyelse af køkken eller bad
 • Gulvarbejder
 • Brandsikring, fx nettilsluttede røgalarmer
 • Installation eller forbedring af varmepumpe/ventilation*
 • Installation eller forbedring af afløbsinstallationer.
 • Reparation eller udskiftning af vandinstallationer
 • Reparation eller fornyelse af elinstallationer
 • Installation af fjernvarmeunits*
 • Udskiftning af olie- og gaskedler, installation af jordvarmepumper*
 • Forbedring af varmeanlæg mv.
 • Installering af solfangere og solceller*

Renoverings og bygningsarbejder, der ikke vil være berettiget til tilskud er bl.a.:

 • Inden- og udendørs spabade
 • Saunaer
 • Inden- og udendørs swimmingpools
 • Haveanlæg/gartneri
 • Anlæg til køling af boliger

Renoverings og bygningsarbejder, der ikke vil være berettiget til tilskud er bl.a.:

 • Inden- og udendørs spabade
 • Saunaer
 • Inden- og udendørs swimmingpools
 • Haveanlæg/gartneri
 • Anlæg til køling af boliger

Hvad skal ansøgningen indeholde og betingelser for at komme i betragtning til tilskud

 • Den enkelte boligejer eller lejer søger om at få tilsagn om tilskud baseret på et konkret tilbud fra en eller flere virksomheder. Tilbuddet skal tidligst være afgivet på datoen for fremsættelse af lovforslaget. Det er en betingelse for tilsagn, at arbejdslønnen er udspecificeret.
 • Ansøgning om tilsagn om tilskud skal være indleveret inden udgangen af 2009, og tilsagnet bortfalder, såfremt arbejdet ikke er afsluttet indenfor 6 måneder efter, at et tilsagn er givet. Der vil ved særlige omstændigheder blive mulighed for forlængelse af afslutningsperioden med 2 måneder.
 • Når arbejdet er udført, sørger virksomheden for at få udbetalt det tilskud, som boligejeren har fået tilsagn om. Her skal medsendes faktura for udført arbejde mm., og der vil i den forbindelse blive foretaget kontrol af, at der udbetales støtte svarende til det beløb, der er givet tilsagn til.
 • Der vil kun kunne udbetales støtte til arbejde udført af virksomheder, der er momsregistreret i Danmark. Der ydes ikke støtte til gør det selv arbejde.
 • Boligejeren kan vælge en anden håndværker end tilbudsgiver til at udføre arbejdet. Det er dog en forudsætning, at arbejdet ikke skifter karakter, og der kan højst udbetales det tilskud, som der er givet tilsagn om, uanset at arbejdet bliver dyrere end oprindeligt oplyst.
 • Der kan til hver bolig kun gives ét tilsagn, uanset at tilsagnsmodtageren ikke får tilsagn om det maksimale tilskud. Tilsagnet kan omfatte tilbud fra op til 3 forskellige virksomheder.