Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Østjysk Tagbyg ApS

Andelsboligmarkedet er sværest at gennemskue

Boligafgift, maksimalpris, andelsbevisindskud og uigennemskuelige lån er nogle af de faktorer, som andelskøbere skal tage stilling til. Men det er ikke altid nemt at gennemskue de forskellige elementer i en andelshandel. Her er det noget nemmere at blive klog på en ejerboligforening.

Hvad skal man vælge – en andelsbolig eller ejerlejlighed? Det valg står mange typisk imellem, når de skal købe en bolig, og især en lejlighed. Skal man købe en andelsbolig, hvor der er bestemte regler for, hvor meget man må sælge boligen for, og hvor foreningen kan have de såkaldte renteswap-lån? Eller skal man købe en ejerbolig med attraktive finansieringsmuligheder og muligheden for selv at bestemme en salgspris, når boligen skal sælges?
Svært at blive klog på
Dette er et godt spørgsmål, men måske er valget ikke så vanskeligt. Andelsboligmarkedet kan nemlig være noget mere kompliceret at blive klog på i sammenligning med ejerboligmarkedet. Det skyldes dels, at man som andelshaver skal betale en månedlig boligafgift, hvilket man ikke skal med en ejerbolig. Denne afgift kan være svær at blive klog på, eftersom den løbende kan justeres og dermed forhøjes. Blandt andet fordi vi har set eksempler på, at nogle andelsboligforeninger har optaget usikre lån i form af renteswap-lån med en variabel rente.

Med et dårligere økonomisk overblik kan det være mere vanskeligt end på ejerboligmarkedet at gennemskue, hvad en mere “fair” pris bør være på boligen, og det svækker købers forhandlingsgrundlag,” siger Christian Hilligsøe Heinig, cheføkonom hos Realkredit Danmark.
Ikke helt skidt
Realkredit Danmark er netop kommet med en rapport om, at priserne på andelsboligmarkedet nogenlunde har stabiliseret sig. Og selv om, at markedet kan være svært at gennemskue, er der også fordele ved at købe en andelsbolig, forklarer cheføkonomen.

“En potentiel forklaring på de stabile andelsboligpriser kan være, at der måske har været en positiv substitutionseffekt fra ejerboligmarkedet mod andelsboligmarkedet. Det skal forstås på den måde, at potentielle boligkøbere med primært fokus på boligbehov, har været nervøse over for fremtidige prisfald på boligmarkedet og dermed i højere grad har søgt mod andelsboligmarkedet, da risikoen for et større tab i kroner og ører umiddelbart har været mindre på dette marked.”

Når man køber en ejerbolig, skal man også være opmærksom på foreningens økonomi, herunder hvilke lån foreningen har optaget, men de seneste år har vist, at værdien af andelsboliger har været noget svær at blive klog på, blandt andet på grund af de omtalte valuarvurderinger.